Veeteede Ameti ametnikud manitsevad Meremessil inimesi vetel ohutult käituma

Veeteede Ameti pressiteade, 17. märtsil 2016

Reedel algab Eesti Näituste messikeskuses kogu nädalavahetuse kestev Meremess, kus Veeteede Ameti ametnikud jagavad vajalikku infot laevateedest ja navigatsioonimärgistusest Eesti vetes ning kõigest väikelaevandusega seonduvast.

Lisaks toimub reedel, 18. märtsil kell 15 D-halli auditooriumis Veeteede Ameti infotund, kus küsimustele vastavad laevateede osakonna juhataja Kaidi Katus ja väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõnd.

Veeteede Ameti roll Meremessil on olla ennekõike nõustaja ja veeliiklusohtudest teavitaja ning sellega ennetada õnnetusi ja võimalikke inimelude kaotusi. Õige varsti on uus navigatsioonihooaeg algamas ning on õige hetk korrata üle baastarkused. Kuigi järjest rohkem veeliiklejaid on omandanud teadmised väikelaevajuhtide kursustel, ei ole kunagi liiast enne hooaega mantrana põhitõed üle korrata ja veeliiklejaid manitseda.

Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõnd paneb kõigile südamele, et veeliikluse ohutuse tagamiseks peab alati veenduma veeliiklusvahendi ja varustuse korrasolekus, jälgima ilmaolusid ning hindama realistlikult oma oskusi ja teadmisi. „Meri ja purjus pea ei käi absoluutselt kokku,“ rõhutab Kõnd.

„Meri ei andesta, seetõttu tuleb alati hinnata oma oskusi ja kogemusi adekvaatselt ning tagada iseenda ja oma kaassõitjate ohutus,“ ütles Andres Kõnd. Veel toonitas ta, et alati tuleb kanda päästevesti, arvestada teiste veeliiklejatega, suhtuda hoolivalt keskkonda ning kanda kaasas kasutamisvalmis sidevahendit.

Meremessil saab endale soetada ka värske Veeteede Ameti kaadriatlase „Eesti merekaardid. 3. osa. Saaremaast Ruhnuni“. Messil ostes on selle hind 40 eurot. Tasuda saab sularahas. Lisaks müüakse kohapeal ka teisi trükiseid.

18. – 20. märtsini Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses aadressil Pirita tee 28 toimuv meremess on rahvarohke üritus, kui külastajate hulgas on palju nii professionaalseid kui harrastusveeliiklejaid ning seetõttu on see ka sobiv paik riigiasutusel kohal olla ning vajalikku infot inimestele silmast-silma jagada.

Veeteede Ameti põhiülesandeks on kõigi tingimuste loomine ohutu ja turvalise veeliikluse tagamiseks Eesti merealadel ja laevatatavatel sisevetel.

Vaata lisaks www.facebook.com/veeteedeamet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.