Mõned nopped Vabariigi Valitsuse 13.06.2013 kommenteeritud päevakorrast

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 “Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” muutmine

Esitaja: siseminister Ken-Marti Vaher
Tüüp: määruse eelnõu

Eelnõu kohaselt muudetakse Kunda, Pärnu, Paljassaare ja Sillamäe sadamate rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides kauba vormistamise tingimusi ning avatakse uus rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkt Lahesuu sadamas.

Kunda, Pärnu, Paljassaare ning Patareisadamas hakkab kauba vormistamine toimuma väljakutsel. Sillamäe sadamas saab kaupa vormistada eelneva kokkuleppeta, sest tolliametnikud on püsivalt kohapeal. Need muudatused on tehtud lähtuvalt kolmandatest riikidest pärit laevade külastatavuse sagedusest.

Paldiski põhjasadama piiripunktis ei toimu enam väikelaevade piiriületuse vormistamist, kuna sadamal puudub vastav infrastruktuur ja tehniline valmisolek.

Lahesuu sadamas avatakse uus piiripunkt rahvusvaheliseks liikluseks, sest lähtudes nende tegevusalast, on piirivormistuste tegemine sadamas mõistlik ja vajalik. Praegu Lahesuu sadamat külastavad laevad peavad piiriületuse vormistamiseks minema kõrvalasuvasse Paljassaare sadamasse.

——————————————————————-

Maa andmine Piirissaare valla munitsipaalomandisse (Sadama maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus

Anda Piirissaare valla munitsipaalomandisse Tartu maakonnas Piirissaare vallas Saare külas asuv Sadama maaüksus, pindalaga 0,48 ha. Maaüksus antakse munitsipaalomandisse Piirissaare vallale kuuluva sadama laiendamiseks.

Olemasoleva sadama alune maa on munitsipaalomandis ja sellele on seatud hoonestusõigus AS Saarte Liinid kasuks sadama haldamiseks, ka Sadama maaüksusele on plaanis seada hoonestusõigus. Maa on vajalik, et tagada kogu sadama all oleva maa terviklik kasutamine.

Sadama ehitust on rahastatud peamiselt struktuurifondidest ca 1,8 miljoni euroga ja vähemal määral riigieelarvest ca 32 000 euro ulatuses.

————————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.