Taaskord meremajanduse olulisusest

Meremajanduse taaselustamine päästab pensionisambad Kõike korraga ei jaksa meie väike majandusruum eelisarendada, siiski leiame jõudu põllumajanduse, side, lennunduse ja energeetikasektori jaoks. Ent vaeslapse ossa on jäänud majandusharu, mis on läbi aegade taganud töökohad: meremajandus tugeva kaubalaevastikuga. Meil oli 20. sajandil suur laevastik, vedasime kaupu kogu maailmas, oli suur kalalaevastik ja –tööstus, kus töötasid kümned tuhanded. […]

Read More