BLRT Grupp ja Eesti Mereakadeemia sõlmisid koostöölepingu

BLRT Grupi pressiteade, 01.02.2012

Täna allkirjastati Eesti Mereakadeemia ja BLRT Grupi vaheline koostööleping.

Eesti ainsa merendusalast haridust pakkuva õppeasutuse ning juba 100 aastat siin laevade ehituse ja remondiga tegeleva tööstuskontserni vahelise koostöö prioriteetseteks valdkondadeks on laevaehitus ja -remont. Koostööd kavatsetakse teha ka osaledes arendusprojektides.

blrt ja mereakadeemia lepingu allkirjastamineMõlemad pooled rõhutasid allkirjastatud lepingu märgilist tähtsust.

„Loodan, et nüüd saavad meist kui headest naabritest ka edukad partnerid,” sõnas BLRT Grupi nõukogu esimees Mark Berman. „Selleks, et saaksime jätkata Eestis suurte laevade remonti ja väikeste laevade ehitust kaasaaegsel tasemel, vajab meie kontsern vastava ettevalmistuse saanud spetsialiste. Usun, et koostöös Mereakadeemiaga suudame me koolitada Eesti noortest uusi spetsialiste ja arendada tänaseid asjatundjaid,“ lisas ta.

„Antud koostöölepingust saavad lisaväärtust mõlemad osapooled. Õppekava arendamise  läbi  saame oma tudengitele võimaldada just sellist haridust nagu ettevõtja temalt ootab ja koolitada ettevõtjale just selliseid spetsialiste nagu nemad vajavad. Samuti on meil võimalik teha koostööprojekte teadus- ja arendustegevuses ning pakkuda täiendõppe võimalust,“ märkis Eesti Mereakadeemia haldus- ja finantsprorektor Aivo Lind.

Eesti Mereakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus antakse rakenduskõrgharidust alates 1992. aastast.  Alates 2006. aastast toimub õpe ka magistriõppe tasemel. Eesti Mereakadeemias õpetatakse nii tüürimehi, mehaanikuid, sadamamajandajaid, kalandusspetsialiste kui ka veeteede ohutuse korraldajaid. Eesti Mereakadeemia struktuuris tegutsevad ka Teadus- ja Arenduskeskus (EMATAK) ning Täiendus- ja ümberõppe osakond . EMATAK-i eesmärgiks on akadeemia ja Eesti merendusettevõtete vahelise koostöö arendamine ja teadmiste siirde korraldamine väljapoole. Täiendus- ja ümberõppe ülesandeks on kursuste, seminaride ja konverentside korraldamine merenduse, tehnika ja tehnoloogia valdkonnas – tulenevalt ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute vajadustest.

Kontserni BLRT Grupp koosseisu kuulub 72 ettevõtet, mis pakuvad tööd 4000 spetsialistile kaheksas Euroopa riigis. Eestis, Leedus, Soomes ja Norras tegutsevad ettevõtted, mis teenindavad laevaomanikke üle maailma, projekteerides, ehitades, remontides ja utiliseerides laevu. Kontserni „võtmed kätte“ põhimõttel ehitatud laevade hulgas on maailma suurim gaasiparvlaev Boknafjord, modeerniseeritud laevade nimekirja tipus on Aasta laev Skandi Aker. Märkimisväärseid tulemusi on kontsern saavutanud ka kõrgtehnoloogiliste metallkonstruktsioonide tootmises, masinaehituses, vanametalli töötlemises, stividori- ja sadamateenuste osutamises.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.