Londonis toimub Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 27. assamblee istungjärk

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organization27. assamblee istungjärk toimub Londonis, IMO peamajas 21.-30. novembrini. Assambleest võtavad osa esindajad 170. liikmesriigist ja kolmest assotsieerunud organisatsioonist.

IMO Secretary-General Efthimios E. Mitropoulos
IMO Secretary-General Efthimios E. Mitropoulos

Assamblee tuleb kokku kord kahe aasta jooksul, mille ajal kinnitatakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni tööprogramm, eelarve ning määratakse uus 40-liikmeline nõukogu.

Päevakava põhipunktid on:

  • IMO strateegilise plaani ja tegevuskava üle vaatamine ning järgmise kahe aasta prioriteetide arutelu;
  • IMO liikmesriikide vabatahtlik auditeerimissüsteem;
  • IMO komiteede raportite ja ettepanekute läbivaatamine ja kinnitamine;
  • piraatlus Somaalia vetes ja Adeni lahes;
  • ülemaailmne meremeeste päev;
  • IMO medali andmine erakordse vapruse eest merel;
  • ressursside juhtimine (muudatuste programm, tasumata maksud, käibekapitali fondi maksed; raamatupidamise ja auditi raportid, IMO finantsraamistiku ülevaade, eelarve perioodiks 2012-2013)
  • ülevaade merehariduse programmidest: Ülemaailmne Mereülikool (World Maritime University), IMO Rahvusvaheline Mereakadeemia (IMO International Maritiem Academy), IMO Rahvusvaheline Mereõiguse Instituut (IMO International Maritime Law Institute) jm teemad.

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon – International Maritime Organization.
27. assamblee päevakord – Provisional agenda for the twenty-seventh regular session of the assembly (.pdf).

Veeteede Ametit esindavad peadirektor Andrus Maide, meresõiduohutuse teenistuse juhataja Rene Sirol, välissuhete ja info osakonna juhataja Dan Heering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.