Londonis toimub Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 27. assamblee istungjärk

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organization) 27. assamblee istungjärk toimub Londonis, IMO peamajas 21.-30. novembrini. Assambleest võtavad osa esindajad 170. liikmesriigist ja kolmest assotsieerunud organisatsioonist. Assamblee tuleb kokku kord kahe aasta jooksul, mille ajal kinnitatakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni tööprogramm, eelarve ning määratakse uus 40-liikmeline nõukogu. Päevakava põhipunktid on: IMO strateegilise plaani ja tegevuskava üle vaatamine ning järgmise kahe aasta prioriteetide arutelu; IMO […]

Read More