Looduse Omnibuss viib Lahemaale jää ja vee mängu vaatama

Looduse Omnibuss viib pühapäeval 27. märtsil 2011 huvilisi  Lahemaale jää ja vee mängu vaatama. Buss väljub Rahvusraamatukogu eest kell 10.00, tagasi Tallinnas kell 18. Tänavu on kaks sünnipäeva. Lahemaa Rahvuspark saab 40. Sama vanaks saab ka Harjumaa matkaklubi. Teemegi üheskooos umbes 8-kilomeetrise matka Kolgaküla rahvamaja juurest klindist alla läbi metsa Vasaristi joastikuni ning sealt Nõmmeveskile. […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd

Veeteede Amet otsib oma meeskonda vaneminspektorit ja vanemspetsialisti. Vaneminspektori peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine ja välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimine. Eeldame vähemalt: – rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidus) laevajuhtimise, laevamehaaniku või laevaehituse erialal; – 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi; – 3000 kW-se ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku […]

Read More

Avatud jääteed, 18.03.2011

Maanteeameti pressiteade, 18.03.2011 Sõidukitele tegeliku massiga 2,5 tonni on täna kella 18.30-ni avatud: Haapsalu-Noarootsi 3,5 km pikkune jäätee, mis algab Haapsalus Suur-Mere tänava lõpust ja lõpeb Noarootsis Österby sadamas. Infotelefon 50 66 224. Hiiumaa ja Saaremaa vaheline 18 km pikkune jäätee pealesõitudega Hiiumaalt Tärkmalt ja Saaremaalt Triigi sadamast. Infotelefon 56 69 70 75. mandri ja […]

Read More

e-õigus: Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud eelnõu “Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise eelnõu” kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=306618

Read More

e-õigus: Logiraamatu ja masinapäevaraamatu pidamise kord ning raadiopäevaraamatu vorm ja pidamise kord

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Logiraamatu ja masinapäevaraamatu pidamise kord ning raadiopäevaraamatu vorm ja pidamise kord” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=319354

Read More

e-õigus: Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=319344

Read More

e-õigus: Meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=318206

Read More