EAS: Eesti Logistikaklaster liitub Euroopa Lähimerevedude Võrgustikuga

Eesti logistikaklastri juhtrühm võttis 24. septembri koosolekul vastu otsuse liituda Euroopa Lähimerevedude Võrgustikuga (ESN – The European Shortsea Network), mille peamiseks eesmärgiks on Euroopa kasvavate kaubamahtude suunamise propageerimine maanteedelt keskkonnasõbralikumatele vee- ja raudteedele. Klastriprogrammi toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Loe lähemalt: EAS uudised 28.09.2010

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.