5. aprillil arutati riigikogus merendusteemat

Kiri Peeter Tiksilt.

Nagu kõik mäletavad, oli 31. märts merenduspoliitika arengukava Vabariigi Valitsusele esitamise tähtajaks. Et just selleks ajaks MKM-is asjadega ühele poole ei jõuta, sellest on merendusringkondi ka informeeritud, kuigi ülevaade arengutest ei ole olnud ega ole ka töögrupi liikmete kirjavahetuse järgi otsustades sugugi mitte rahuldav ega piisav. Mõned materjalid on siiski MKM kodulehel üleval.

Täna on heameel tõdeda, et Merenduspoliitika küsimused pole siiski päris ära ununenud ka kõrgemal pool. Tahaksin siinkohal tänada hr. Kalev Kallot ja teisi, kes esitasid eilsel Riigikogu istungil arupärimise merenduse teemadel. Arupärimisele vastas hr. minister J. Parts, millest selgus ka, et paari nädala jooksul on oodata koostatud merenduspoliitika materjale laiemaks aruteluks.

Lisan siinkohal, juhuks kui kõik pole ehk saanud mahti tutvuda Riigikogu töömaterjalidega, 5. aprilli istungi merenduspoliitikat puudutava stenogrammi:

Merenduse arupärimine RK istungil 5.4.10 – MS Wordi dokumendina

Kalev Kallo: Milline on merenduse arengukava valmimise lõplik tähtaeg ja millal ta reaalselt valmib? Milline on teie nägemus kaubalaevade Eesti lipu alla tagasi toomise küsimuses?

Kuidas on korraldatud rahvusvaheliste merendusalaste konventsioonidega ühinemise käigus riigile võetud kohustuste täitmine, kes seda koordineerib ja kes selle eest vastutab?

Kuidas on konkreetselt 1979. aasta Hamburgi konventsiooni lisa 1 regulatsiooni täitmine korraldatud Eesti Vabariigis ja kes selle eest vastutab?

————-

Juhan Parts: /…/ Ei ole õnnestunud veenvalt näidata seost registreeritud laevade arvu ja majandusliku kasu vahel ühiskonnale, võttes arvesse, et suurte muutuste esilekutsumiseks tuleks riigiabi anda suures mahus, mis tähendab ka otsest kulu maksumaksjale. /…/ Mitte ükski selle (st laevastiku toetamise – MB) idee genereerija ei ole suutnud tõestada, et see toob mingisugused olematud  laevad tagasi. Kujutatakse ette!

————-

Valeri Korb: Tahaks teada sellest, kui palju siis Eesti riik kaotab sellega, et meie kaubalaevad käivad teise riigi lipu all?

Juhan Parts: Kuidas seda kaotust üldse mõõta?

Stenogramm 17:03 – Merenduse arengukava koostamine ja merendusalaste rahvusvaheliste kohustuste täitmine – veebi kujul

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.