Päästerõngaste vastavus ohutusnõuetele

Euroopa Komisjoni energia ja transpordi peadirektoraat teavitab oma 04.12.2009 aasta märgukirjas (TREN.G.1/JBC D(2009) 74409) Rootsi ja Norra Mereadministratsioonide poolt tuvastatud päästerõngaste mittevastavusest direktiivi 96/98EC – Safety of lifebuoys nõuetele.

Päästerõngad “ALTURA > 2,5 kg” olid valmistatud Itaalia firmas Velerias S.Georgio ja tunnustatud ning markeeritud Rina S.p.A poolt. Samasugused vead esinesid Kreeka päritolu päästerõngastel “EVAL, Lifebuoy Code 542”. Põhiliseks puuduseks olid tühikud vahtplastis, millega olid täidetud päästerõngad ning vees olles need tühikud täitusid veega ja päästerõngas muutus tarvitamiskõlbmatuks. Kinnitamata andmetel on leitud sama viga ka firma “UNITOR” päästerõngastel ”Perrybuoy Cosalt” (UK).

Kõigil laevaomanikel ja laevajuhtidel soovitame teha päästerõngaste ülevaatus juhul, kui laevades on olemas ülalnimetatud firmades toodetud päästerõngad.

Veeteede Amet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.