Harju Kalandusühingu üldkoosolek, 30. novembril

MTÜ Harju Kalandusühing volinike üldkoosolek (dokument – .pdf) toimub 30.11.2009. a. kell 14:00 Viimsi Rannarahva Muuseumis, Nurme tee 3, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa.

Päevakord:

1. 2009. aasta eelarve muudatused
2. 2010. aasta eelarveprojekt
3. Strateegia kinnitamine
4. 2009. ja 2010. aasta rakenduskava kinnitamine
5. Hindamiskomisjonide kinnitamine
6. Projektitaotluste vastuvõtmise ja läbivaatamise korra kinnitamine
7. 2010. aasta sisseastumis- ja liikmemaksude kinnitamine
8. 2010. aasta koolitused
9. Muud küsimused

Harju kalanduspiirkonna arendusstrateegia 2009-2013 – (.pdf)

Kuidas muuseumisse jõuda – link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.