AS Tallinna Sadam võtab ehitustöödeks laenu kuni 50 miljonit eurot

Vabariigi Valitsuse korraldusega (29. oktoobril 2009. a nr 457) antakse ASile Tallinna Sadam laenu kuni 50 000 000 eurot tähtajaga kuni 15 aastat.

AVALDATUD :
RTL, 06.11.2009, 82, 1208

Laenu andmine ASile Tallinna Sadam

Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 2009. a korraldus nr 457

«Riigieelarve seaduse» § 401 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2003. a määrusega nr 220 «Riigieelarve vahendite arvel laenu andmise tingimused ja kord» anda ASile Tallinna Sadam laenu kuni 50 000 000 eurot tähtajaga kuni 15 aastat. Laenuga finantseeritakse Muuga sadama kui riigi jaoks olulise infrastruktuuri objekti suuremahulisi investeeringuid, sealhulgas konteinerite veoks ja käitlemiseks vajaliku infrastruktuuri väljaehitamist ning Muuga tööstuspargi üldkasutatava tagalaala ning raudteepargi ja -viadukti rajamist.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.