EL kohustab liikmesriike merereostuse puhul kriminaalkaristusi rakendama

Euroopa Parlament kiitis 5. mail 2009.a. heaks direktiivi eelnõu, mis kohustab liikmesriike kohaldama teatud merereostuse puhul kriminaalkaristusi. Karistused saavad kohustuslikuks olulise merekeskkonna kahjustamise puhul või korduvatel pisirikkumistel. Samas jäetakse liikmesriikide valida konkreetsed sanktsioonid, mis peavad direktiivi kohaselt aga olema „tõhusad ja hoiatavad“.  Parlamendi poolt heaks kiidetud eelnõu versioon kujunes juba läbirääkimistes Euroopa Nõukoguga, seega on direktiivi lõplik kinnitamine kindel.

Allikas: European Environmental Law News Service, Euroopa Parlamendi pressiteenistus

Vt ka direktiivi eelnõu teksti ja menetlusetappe

Vt ka Euroopa Parlamendi pressiteadet

Uudistekst Keskkonnaõiguse veebilehelt.

Arvestades seda, kui usinad on eestlased eurosoovitusi rakendama, siis on loota, et meil tulevad karistused karmid.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.