Meretund – 02. juuni 2007

02. juuni Meretund.

[audio:http://akamai.tehnokratt.net/podvaar/meretund/meretund20070602.mp3]
  • Tallinna Vanalinnapäevade ajal nappis merendusteemat. Oli ainult üks loeng Tallinna laevadest ja laevnikest. Juhan Kreem (Tallinna Linnaarhiivi teadur).
  • Eestis on ainult üks rand ja kolm väikesadamat sinise lipu väärilised. Juhan Anupõld (MTÜ Hoia Eesti Merd sinilipi koordinaator Eestis).
  • Ka sellel aastal teeb õppelaev JUKU reisijate vedu Tallinna ja Aegna vahel. Kapten Tarmo Kasak.

One thought to “Meretund – 02. juuni 2007”

  1. Veeteede Amet oli samuti Vanalinna Päevadel, Tornide väljaku lastealal 2.-3. juunil, kus kogunesid ohutuse ja turvalisusega tegelevad asutused. Seal näitasid väike-ja siseveelaevade osakonna töötajad lastele päästeveste ja rääkisid veeohutusest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.