Saaremaalt leiti Eesti suurim muinasaegne sadamakompleks

Uudis juuli lõpust saare pealt:

Saarlane.ee 27.07.06: Juba kolmandat suve Viltinas toimunud väljakaevamised tõid mullakihtide alt nähtavale 11.sajandist pärit tervikliku sadamakompleksi, mis on sarnastest leidudest Eesti suurim.

Mägi sõnul ei ole tegemist tavapärase kaubasadama, vaid kokkusaamiskohaga, mida rahvusromantiliselt kärajakohaks nimetatakse. Sellistes kärajakohtades peeti olulisi nõupidamisi, sõlmiti abielusid, toodi jumalatele ohverdusi, viidi läbi kohtumõistmisi ja sõjaseisukorras töötati välja kaitseplaane.

paadisilla jäänused

Võimaliku paadisilla jäänused Viltina 4. kaevandis. Foto www.arheoloogia.ee – st. Loe uudisest pikemalt siit.

Info arheoloogia kodulehelt:

Asukoht: Viltina hajaküla, Laimjala vald, Lõuna-Saaremaa
Muistise iseloomu üle on äärmiselt raske otsustada. Asukoha ja tõenäoliste ajutiste hoonete jäänuste järgi otsustades võiks tegemist olla sadamakohaga, millele viitavad ka arvatava paadisilla jäänused. Skandinaavia ja Soome analoogide põhjal on tavapärane ka üksikute matuste leidumine sadamakohal, samuti kohati leitud rikkumata ja põletamata esemed – relvad, ehted, vöö ja ratsmete osad. Enamasti tõlgendatakse selliseid leide ohverdustena.

Kindlasti ei ole olnud tegemist kaubasadamaga – selleks on Viltina kultuurkiht liialt õhuke ning täiesti erinev näiteks Tornimäe peaaegu samaaegse sadamakoha omast. Kultuurkihi järgi otsustades on kohta kasutatud harva ning siia on kogunetud mingitel teistel põhjustel. Võib-olla oli koht seotud mingite rituaalsete kogunemistega või ka lihtsalt nõupidamistega.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.