Uus jäälõhkuja – mõeldud, tehtud?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb valitsusele ettepaneku alustada koheselt uue jäämurdja ehitamist – vähemalt algatus on tänuväärt, näis kaugele ja kuidas asi jõuab:

Täna esitab majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar valitsuskabinetile arutamiseks “Jäämurdmise arengukava 2006-2013” eelnõu, milles tehakse ettepanek alustada koheselt uue jäämurdja ehitust.

“Eestil on hetkel Soome lahel töötamiseks ainult üks jäämurdja, mis on 43 aastat vana. Jäämurdja elueaks loetakse aga kuni 40 aastat”,” märkis transpordi ja transiidi teenindamise asekantsler Nathan Tõnnisson. Tema sõnul parandaks uus õlitõrjevahenditega varustatud jäämurdja märgatavalt ka Eesti merereostuse likvideerimise võimet.

Arengukava aluseks on Soome ja Rootsi jäämurdmisekspertide poolt Phare projekti raames loodud “Icebreaking Concept to Estonia” (“Jäämurdmiskontseptsioon Eestile”) ning kava on kooskõlastatud Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga, kes tegi selle täiendamiseks ka omapoolseid ettepanekuid.

Jäämurdmise arengukava eesmärk on luua kaasaegne jäämurdesüsteem, et osutada Eesti sadamaid külastavatele laevadele kvaliteetset, ohutut ja efektiivset jäämurdeteenust. Kõnealuse arengukava ellurakendamine aitab tagada Eesti sadamate aastaringse avatuse ja konkurentsivõime. Samuti paraneb ka Eesti õlitõrje suutlikkus, sest kavas planeeritav uus mitmeotstarbeline jäämurdja on varustatud ka õlitõrjevahenditega.

2 thoughts to “Uus jäälõhkuja – mõeldud, tehtud?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.