Alustati mitmeotstarbelise laeva EVA-316 käigukatsetusi

6. veebruaril alustati merel EVA-316 käigukatsetusi, mis kestavad kuni 16.veebruarini.
Katsetuste käigus kontrollitakse laevasüsteeme kolmes etapis:

1) masinad, käiturid, elektrisüsteem;

2) elektrisüsteemide katsetus teistkordselt, sõumootor, ülekanded, käiturid;

3) navigatsiooni-, positsioneerimis- ja õlikorjesüsteem.
Pärast käigukatsetuste edukat läbimist on võimalik määrata laeva üleandmise täpne aeg.

Teade Eesti Veeteede Ametist 06.02.06
Loe uudist ka Eesti Päevalehest.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.