Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE)

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE) teise lugemise. Eelnõuga tehtavad muudatused annavad võimaluse kehtestada õigusakte kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise kohta, mille jaoks ei ole vaja Euroopa Komisjonilt eelnevalt küsida abi andmise luba. Seaduse jõustumisest alates võivad eespool nimetatud abi anda ka sihtasutused. Maaelukomisjoni ettepanekul on eelnõu kolmas lugemine lülitatud homse täiskogu istungi päevakorda. Rohkem informatsiooni leiavad huvilised siit: del.icio.us/riigikogu/771SE.

One thought to “Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.