Järelkaja VTS-teemalisele seminarile

“Today, at 03.45 am, Cyprus-flagged oil tanker carrying about 60.000 tons of oil collided with 19.000 dwt bulker running flag of Panama. Accident happened 25 miles north of Port of Kunda due to the bad weather conditions. It is estimated, that about 9.000 tons of oil has been spilled into the Gulf of Finland. First inquiries show that the accident happened because of the bad weather conditions and the navigators of both ships didn’t pay too much attention to the radar screen to notice the existance of the other ship. At the present time ministries of Estonia and Finland are planning future actions how to prevent oil spillage reaching the shore.”

…selliste sõnadega alustasin ma järjekordset seminari Phare projekti “Meresõiduohtuse tõhustamine” raames. See pilk, mis avanes saalis, ehmatas ka mind natuke ära…üllatused, kohkumused, nõutus – valitsesid saalis. Seminari juhatajana oli minul au pidada avakõne, mis kahjuks/õnneks tekitas suuremat poleemikat kui ma olin arvestanud :) Minu eesmärk oli pöörata tähelepanu efektile, mille tekitab teade laevaõnnetusest Soome lahes ning näidata erinevusi olukordadest 5 aastat tagasi ja praegu. Sama arvu tankerite korral 5 aastat tagasi oleks olnud nii Soome kui ka Eesti riigil praktiliselt võimatu ära hoida ülalkirjeldatud õnnetust. Puudus igasugune vaatlussüsteem lahe peal. Kedagi polnud hoiatamas laevu, et nad asuvad üksteise jaoks ohtlikul kursil.
Täna selline süsteem eksisteerib – GOFREP. Kohustuslik laevaettekannete süsteem, mis toimib hetkel kahjuks ainult Eestis ja Soomes (Venemaa pole siiamaani suutnud ennast süsteemi sisse lülitada) alustas oma tööd 2004. aastal 1. juulil. Laevaettekannete süsteemi ülesandeks on koguda informatsiooni laevade, nende liikumistee ja ohtliku lasti kohta. Samuti saab jälgida laevaliikluse vastavust eeskirjadele ning edastada asjakohast informatsiooni laevajuhtidele. Tänu uuele süsteemile on rannikuriikidel pidev ülevaade Soome lahes olevatest laevadest ning nende asukohtadest ja kurssidest. Selline ülevaade annab võimaluse intsidendi või õnnetuse korral kiiresti sekkuda ja alustada päästetöid. Tänu uuele süsteemile saavad Soome lahe laevaliiklust jälgivad operaatorid hoiatada valel kursil olevaid laevu ning soovitada neile ohutumat teekonda….igatahes, tagasi seminari alguse juurde…

Enne, ma jõudsin oma lühikese kõne lõpetada, panin ma tähele aktiivsemat tegevust tagumistes ridades. Sellele suuremat tähelepanu pööramata lõpetasin kõne ära ja juhatasin sisse järgmise kõneleja. Matti Aaltonen (Soome Mereadministratsioonist) tutvustas seadusandlust, mis puudutab VTS’i ja GoFREP’i. Järgmisena võttis sõna Kari Kosonen, kes andis ülevaate tehtud tööst Eestis ning VTS operaatorite kvalifikatsioonist, nõuetest ja protseduuridest. Vahepeal paluti mul liikuda saali taha otsa, kus ma pidin aru andma varahommikusest õnnetusest! Tuleb välja, et signaal “õnnetusest” liikus kulutulena saalist välja teatud asutustesse juba minu kõne ajal…ja keegi midagi ei teadnud. Kust sain ma informatsiooni õnnetuse kohta??? Juhtus see, mida ma kartsin – esimene informatsioon õnnetuse kohta tekitas edasise info “vastuvõtmise blokeeringu”. Minu kõne tegelikult jätkus peale õnnetusest teatamist järgmiselt:

Fortunally this accident didn’t happen today and hopefully we don’t have to see that kind of scenarios in the future!

If this situation, with today’s increased oil traffic, would have happened 5 years ago, the chance to prevent it by the countries would have been minimal. There was no monitoring and mandatory reporting system available in Gulf of Finland that time.

Seega olin ma teada andnud, et mingit õnnetust reaalselt ei toimunud! Neid ridu enam ei kuuldud…blokeering ja shokk oli niivõrd suur, ma oleksin võinud rääkida kasvõi Leedus toodetavast piimast, vahet poleks vist olnud. Ma olin sunnitud seda uuesti seletama veel Kari presentatsiooni ajal, kui ta palus mult rohkem infot, kelle vastutusalas õnnetus juhtus. Peale saalile uuesti teatamist, et mingit õlireostust pole, tundsin, kuidas üle rahva käis kergenduse ohe :) ja naer.

Edasine seminar jätkus plaanipäraselt: Are Piel ja Toomas Tammeorg rääkisid VTS’st ja GoFREP’st Eestis ning operaatorite koolitamisest Eesti Mereakadeemias.

Lõpp hea, kõik hea…kuid siiski – alati jääb võimalus, et selline uudis ei ole enam nali!

One thought to “Järelkaja VTS-teemalisele seminarile”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.