Euroopa Komisjoni pilootprojekt Blue Belt

Euroopa Komisjon algatas pilootprojekti Blue Belt, mille eesmärgiks on uurida uusi võimalusi lähimereveo edendamiseks ja hõlbustamiseks Euroopa Liidus, vähendades halduskoormust ühendusesiseses kaubanduses ning näidata, kuidas lisateave projekti kaasatud nn „siniste laevade“ reiside kohta võib aidata kaasa tollivõimude tegutsemisele sadamates. Projekt algab 2. mail ja kestab 2011. a novembri lõpuni. Sellesse on kaasatud ligi 250 nn […]

Read More