Ajakiri Meremees hakkab uuest aastast taas ilmuma iseseisvalt

TTÜ Eesti Mereakadeemia pressiteade, 09.12.2016

Head partnerid ja vilistlased!

Tahame teile kõigile teada anda ja selgitada, et TTÜ Eesti Mereakadeemia ajakiri Meremees hakkab uuest aastast ilmuma taas iseseisvalt, eraldi ajakirjast Paat ning kättesaadav olema lisaks trükiversioonile ka tasuta veebis.

Miks me sellise muudatuse teeme?

Ennekõike on eesmärgiks laiendada lugejaskonda ja jõuda nendeni, kes ajakirjast huvitatud on, kuid kellele trükiversioon jääb kättesaamatuks või pole piisavalt atraktiivne: tegevmeremehed, kes tihtilugu merel ja trükiversioonini ei jõua ning noored, kelle jaoks trükiversioon pole piisavalt atraktiivne. Mereakadeemia seisab koos meie vilistlaste ja partneritega selle eest, et Eesti merendusel oleks merendusvaldkonda tutvustav ning erialakeele eest hoolt kandev häälekandja. On meie ülesanne tagada, et ajakiri jõuaks kõigi huvilisteni ning ajakirja veebi viimine on seega ainus õige tee.

Miks me enam koos ajakirjaga Paat ei ilmu?

Nagu kaks aastat tagasi oli ühinemine õige otsus, on seda ka aastal 2017 veebiversiooni avaldamine. Siinkohal meie visioonid ei kattu ja seetõttu oleme otsustanud oma teed minna.
Meremees on kokku ilmunud juba 27 aastat ja sellest vaid kaks viimast aastat koos ajakirjaga Paat. Meremees võtab tugeva suuna oma sihtgrupi laiendamiseks ja tasuta veebiversioon koos tugeva turundusega just selle saavutabki.

Siiani on meie sihtgrupid üksteist täiendanud, kuid ei ole kattunud: Paadi sihtgrupp ennekõike väikelaevnikud ja purjetajad, Meremehel aga tegevmerendusest huvitatud.
Jääme küll erialaseks ajakirjaks, kuid meie lugejaskond kasvab tänu kaasajastunud kättesaadavusele tunduvalt.

Mis muutub ajakirja Meremees sisus?

Ajakirja Meremees toimetus jääb samaks ning säilivad senine sisukvaliteet ja teemavaldkonnad – meremajandus, -poliitika, -haridus, -ohutus, -kultuur ja –traditsioonid. Veebiversioon avardab loomulikud võimalusi nii erineva sisuloome osas (näiteks videod jms) kui ka reklaamivõimaluste osas.

Ühe plaani kohaselt on võimalik, et saame ajakirjale olulise täienduse koostööpartneri näol, kes annab ajakirja veergudel oma sisendi ja panuse meresõiduohutuse, laevade järelevalve ja seadusandluse teemadel.

Saadame juba uuel aastal täpsemat infot meie veebi- ja trükiversiooni kohta ning sel aastal ilmub Meremees veel viimast korda Paadi vahel.

Meremees ilmub ka edaspidi ikka 4 korda aastas ja seda nii trükis kui nüüd ka veebis.

Teie kõigi mõtted ja ettepanekud koostöö osas on igati oodatud Meremehe toimetuses aadressil: meremees@ttu.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.