Reyktal AS toetab merekultuuriaastal Eesti mereharidust 55 000€ ulatuses

TTÜ Eesti Mereakadeemia pressiteade, 07.03.2016

_MG_9333s

 

Eesti suurim kaugpüügiettevõte Reyktal AS on merekultuuriaastal otsustanud investeerida 55 000€ TTÜ Eesti Mereakadeemia kalanduse- ja laevanduse erialade arengusse. 7. märtsil toimus ka Reyktal ASi ning Mereakadeemia vahelise toetuslepingu pidulik allkirjastamine.

Ettevõtte tegvjuhi Mati Sareveti sõnul soovitakse panustakse sellega nii õppekavade arendusse, traalpüügi ja meresõidualase simulaatorikeskuse uuendamisse ning kalandusalaste täiendusõppe kursuste väljatöötamisse.

„Meie laevade püügitegevus toimub aastaringselt ning töö intensiivsus tagab meremeestele pideva töökoormuse. Meie kaugpüügilaevad on tehaslaevad, mille pardal on ka toidukäitlemise tehased, mis toodavad valmistoodangut. Reyktali põhiturg on Skandinaavias, Islandil ja Hiinas ning Venemaa sanktsioonid meid niipalju pole mõjutanud. Ettevõttena peame aga arvestama sellega, et meie tubli personali keskmine vanus läheneb järgmise 10ne aasta jooksul pensionieale ning sellest tulenevalt on meil jätkuvalt vaja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu,“ kommenteerib Sarevet otsuse tagamaid. „Laevandus ja eriti kalalaevandus on viimaste aastakümnete jooksul läbi teinud suured tehnoloogilised muudatused. Uue põlvkonna töötajaskond peab väga hästi tundma nii ITd ja elektroonikat kui oskama kasutada kõrgtehnoloogilisi tootmisseadmeid, lisaks muudele vajalikele mehaanika ja navigatsioonialastele teadmistele. Kalalaevadel töötavatel ohvitseridel peavad olema väga spetsiifilised teadmised ning oskused. Sellepärast on meil juba täna vaja panustada tulevase tööjõu koolitamisse ning sealhulgas ka kalandusvaldkonna populariseerimisse Eesti noorte seas. Olen ise ka merekultuuriaasta haridusprogrammi külalisõpetaja ning hea meelega räägin Eesti noortele kalamajandusest ning ookeanipüügist.“

Reyktali kaugpüügilaevad seilavad Eesti lipu all, mistõttu panustab ettevõte nii otseselt kui kaudselt Eesti kalamajanduse arengusse. „Meie tegevus annab tööd nii Eesti meremeestele kui erinevatele ametnikele ministeeriumitest. Samamoodi on meiega seotud Tartu Ülikooli Mereinstituut, Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet. Osa meie toodangust jõuab ka Eesti toidukäitlemise ettevõttetesse. Oluline on lisada, et meie maksuraha laekub Eesti riigikassaase ning need summad ei ole mitte väiksed,“ kirjeldab Sarevet. „Panustades täna merehariduse arengusse, koolitame nii meie tulevast tööjõudu kui toetame Eesti merehariduse jätkusuutlikku arengut.“

Mereakadeemia direktori Roomet Leigeri sõnul on Mereakadeemia viimase kahe aasta jooksul koostöös Maaeluministeeriumiga teinud olulisi muudatusi ja pingutusi kalandusalases õppes, alates mahukatest õppekava muudatusest kuni laboribaasi loomiseni.

“Euroopa Kalandusfondist on toetatud kalandustehnoloogiaalase kompleksi loomist Eesti Mereakadeemiasse summas 434 600€. Kompleks koosneb kolmest uuest ja kaasaegselt varustatud laborist: kalakvaliteedi, ihtüoloogia ja ökoloogia labor; kalatehnoloogia labor; kalapüüniste labor ning kalatraali simulaatorist,“ kommenteerib Leiger. „Samas tööandjad nagu näiteks Reyktal ootavad meilt ka väga spetsiifiliste oskustega kalalaevaohvitseride (täiend) koolitamist. Sellise märkimisväärse toetuse abil on meil võimalik sellesse suunda üha rohkem panustada.“

Nii suure summa väärtuses pole eraettevõte Mereakadeemiat varem toetanud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.