Valitsus kuulutas mandri ja saarte vahelise parvlaeva liikluse elutähtsaks teenuseks

27. november 2014

Valitsus kiitis heaks hädaolukorra seaduse, ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse , millega sätestatakse, et Eesti mandri ja suursaarte (Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu) vaheline laevaliiklus on elutähtis teenus.

Eriolukorra väljakuulutamisega on riigil võimalik võtta üle elutähtsate teenuste korraldamine. Tänase muudatusega on selleks ka parvlaeva transpordi korraldamine.

Riigi kohustus ja vajadus on tagada nimetatud saarte ja mandri järjepidev stabiilne, ohutu, kvaliteetne ja majanduslikult efektiivselt toimiv ühendus.

Ühistranspordiseaduses täiendatakse veel ka veeliikluse (s.o. laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliikluse) korraldamise põhimõtteid ning lisatakse regulatsioon, millega võimaldatakse sõlmida veeliikluses sõitjateveoteenuse osutamiseks otselepinguid.

Lisainfo
Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press@riik.ee | www.valitsus.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.