Eino Ots: Kas lennuakadeemia peaks ühinema maaülikooliga?

Tänane hea arvamuslugu Eesti Päevalehes suundub merendusteemadelt haridusmaastiku üldiste prioriteetide lahkamiseni. Tõepoolest, mis on meile olulisem? Kas koolitada vaid Eesti pinnal töötajaid või spetsialiste, kes maailmas hinnatud? Kas meile on vaja inimesi dotatsioonidega ülalpeetavasse lokaalsesse põllumajandusse või spetsialiste globaalses majandusharus kaasalöömiseks? Kas meile on oluline kauba- ja reisijatevedu mööda õhu- või laevateid?

Eino Ots: “Ei ole kuulda olnud, et mereakadeemia lõpetanud oleks olnud töötukassas töötutena arvel. Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni andmetel on maailmas puudu 50 000 meresõiduspetsialisti. Meremeeste töövahendusega välislaevadele tegelevad Eesti firmad kurdavad, et neil ei jätku tellimuste täitmiseks meremehi. Nõudmine on tunduvalt suurem, sest meie meremehi hinnatakse kõrgelt rahvusvahelisel tööturul.”

Loe ülejäänud arvamuslugu 19. märtsi Eesti Päevalehest.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.