Merenduspoliitika hetkeseis

Suvel tundsid paljud kergendust, kui valitsus kinnitas 14. juulil riikliku arengukava „Eesti merenduspoliitika 2011-2020“. Kahjuks tuli see septembris Riigikogust tagasi valitsusse.

Riigikogu juhatuse otsus, 15.09.2011

Eelnõu tagastamine esitajale

Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-dest 92, 93 ja 156 otsustas Riigikogu juhatus tagastada Vabariigi Valitsuse poolt k. a 12. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riikliku arengukava „Eesti merenduspoliitika 2011-2020“ kinnitamine“ eelnõu esitajale juhtivkomisjoni määramata.

Loe täpsemalt siit.

Vaatamata sellele, et Riigikogu ei kiitnud merenduspoliitikat heaks, pole põhjust pessimismiks. Nimelt teevad MKM, Riigikogu ja valitsus koostööd, et merenduspoliitika Riigikokku ikkagi tagasi jõuaks.

Septembris pöördus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium merenduspoliitika välja töötamisel osalenute poole, et saada tagasisidet toimunud kaasamistprotsessi kohta. Selle tulemustega saad tutvuda siin: merenduspoliitika kaasamise tagasiside kokkuvõte (pdf).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.