Läänemerest püütud tursa lossimiseks ning kolmandate riikide kalalaevadele kala lossimiseks ja ümberlaadimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “Läänemerest püütud tursa lossimiseks ning kolmandate riikide kalalaevadele kala lossimiseks ja ümberlaadimiseks  määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil ” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=298033

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.