Saaremaal sadamad koondumas

Käsil on saarte sadamate MTÜ moodustamine. MTÜ esimese teona plaanis sadamate inventuuri ja ühise arengukava koostamine, mille saaks aluseks võtta iga sadama arendusprojektidele ning sadamate turundamisele. Vajadus ühise turustamis- ja tutvustamistöö järele on suur, ka mitmetel välismessidel uuritakse, kust Saaremaa sadamate kohta infot saab? Kindlasti on vajalik ka ühine väikesadamaid tutvustav veebileht, millega võiks Saaremaalt algust teha. Lisaks omavahelisele koostööle on vajalik ka teiste organisatsioonidega lävimine ühise eesmärgi nimel. Näiteks väikelaevaehituse ettevõtted on valmis saarte sadamate loodavat infomaterjali väikelaevamessidele, kus nad osalevad, kaasa võtma.

Orissaares

Kohapeal arutatakse, kas lisaks MTÜ-le on vaja ka organisatsioonide ühendust või kontsortsiumi? Kas on vajalik sõlmida (konsortsiumi)leping, mis reguleeriks erineva taustaga organisatsioonide suhteid, mis võimaldaks laiapõhjalisemat koostööd avaliku sektori ja merendusega seotud organisatsioonidega? Koostöö vajalik näiteks ühisprojektides.

 

Esimene katse MTÜd registreerida toimub sel pühapäeval, 25. oktoobril Orissaares, poe vastas asuvas kohvikus kell 15:00. Asutamishuvilistel ID-kaardid kaasa ja tungiv soovitus Annile oma kohaletulemisest eelnevalt teada anda.

Kontakt: Anni Hartikainen

anni@inskoop.ee

514 5968

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.