e-Õigus: eelnõu “Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 “Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ muutmine””

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 "Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=260267

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.