Rootslaste ettekanne DSC 13 puidu ja puidupelletite veol esinenud surmajuhtumite põhjustest

DSC 13. istungil Rootsi esitas pikaajalise uurimise tulemused, millest selgub, et metsamaterjal, hakkepuidu ja pelletite veol kinnises trümmis võib juba mõnepäevase teekonna järel väheneda oluliselt hapniku sisaldus trümmis. Kui materjal on niiske, siis on võimalik hapniku täielik kadumine trümmi atmosfäärist.

Suletud luukide korral on väga ohtlik trümme tuulutada, sest siis võib puiduhake süttida, seda on juhtunud kaldal asuvates hoidlates. Puidu pelletite korral ei täheldata olulist hapniku sisalduse vähenemist trümmis, kuid süsinikmonooksiidi (CO) ehk vingugaasi leiti mõnel juhul kuni 1,5% (15000 ppm)!

Vähesel määral tekib CO-d ka hakkepuidu ja metsamaterjali veol kinnises trümmis. Süsinikmonooksiid on lõhnata ja värvita gaas ning madalal temperatuuril tekkimisel puudub puidu põlemisega kaasnev suitsulõhn. Juba CO kontsentratsioon 1000 ppm on mõne minuti jooksul surmav. Süsinikmomnooksiidi teke tõestati usaldusväärselt infrapunaspektromeetrite abil. Asjaolu, et trümmiga piirnevates ruumides leidus CO-d märkimisväärses kontsentratsioonis, siis see viitab sellele, et veekindlad uksed ei pruugi olla gaasitihedad. Rootsis oli aastatel 2005 – 2007 7 surmajuhtumist mainitud põhjustel, kusjuures osa inimesi said surma kõrvalruumides (täiendavat teavet saab lisatud artiklist, DSC 13/INF7 ja ettekandest).

Järgnevatest dokumentidest leiab teema kohta rohkem infot:

Toxic gases,wood pelllets, wood chips, timber-IMO sept-2008.pdf

Rootsi puiduhake, dsc-13-inf7

Teksti ja failid edastas: hr Jaak Arro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.