Suurbritannia mures “kodumaiste” merendusspetsialistide vähenemise pärast

UK Chamber of Shipping (merenduskoda) on mures meremeeste arvu ja kvaliteedi languse pärast. Leitakse, et valitsus ei tegele piisavalt kiirelt probleemi lahendamisega. Suurbritannia kodakondsete ohvitseride vähenemine hakkab tulevikus mõjutama negatiivselt ka briti merendusklastrit suuremas pildis.

Lloyd's List on enda kätte saanud hetkel avalikkusele veel avaldamata dokumendi, milles tehakse valitsusele ettepanekud olukorra parendamiseks. Dokumendis on rõhk pandud rahvuslikke huvisid silmas pidades briti meremeeste vähenemise ja kvaliteedi languse pirdudamisele.

Hetkel on kohustus laevafirmadel, kes saavad maksusoodustust, võimaldada kadettidele praktikakohti oma laevadel. Kuid, neil ei ole kohustust neid hiljem tööle võtta. Briti ohvitseri on laevas palju kallim "üleval pidada" kui ohvitsere näiteks Aasia riikidest.

Avaldamata dokumendis tehakse ettepanek valitsusele katta 100%-liselt kadeti praktika kulud riigi poolt vastutasuks laevafirmade vabatahtlikkule soovile pakkuda noorele ohvitserile tööd oma laevas vähemalt 18. kuuks. Praegu on raske määrata selle pakkumise maksumust. Hetkel kehtib Briti laevaomanikele ja -operaatoritele toetusskeem Crew Relief Costs Scheme. Selle järgi kompenseeritakse laevaomanikule 20% reisipiletitest laevaliikme reisimisel kodunt laeva ja vastupidi. Kõik tingimused toetuse saamiseks on seotud Suurbritannia riigi ja lipuga, näiteks laevapere liige peab olema Suurbritannia / Isle of Man / Channel Islands'i kodanik, laevaomanik või -operaator peab olema registreeritud Suurbritannia / Isle of Man / Channel Islands'i riikides jne jne. Soodustus kehtib reisimisel väljaspoolt/le Lääne-Euroopa vett. Juhul, kui võetakse vastu otsus praktikakantide toetamine riigi poolt, võidakse CRCS tühistada.

Selle dokumendi läbi töötamiseks on loodud töögrupp MCA juhtimisel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.