ETV24: Prokuratuuri sõnul proovid ei kinnita Flawlessi süüd

Tankerilt Flawless võetud proovide esialgsed analüüsid ei näita tankeri süüd jaanuari lõpus Loode-Eestit tabanud reotuse tekkimisel. 

Kriminaalmenetlust juhtiva Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Lavly Lepa sõnul ei saa esialgsete proovide tulemuste põhjal anda hinnangut, kas looderanniku reostuse võis põhjustada tanker Flawless. “Proovide esialgsed tulemused ei kinnita tankeri Flawless süüd, samas ei ole võimalik esialgsetele tulemustele toetudes laeva ka lõplikult välistada,” ütles Lepp. 

Üksi Flawlessilt võetud kütteõli proov ei ole identne reostuse piirkonnast võetud prooviga, samas on erinevatest laeva tankidest ja tekilt võetud proovidel reostuse piirkonnast võetud prooviga suuremal või vähemal määral kattuvusi. 

“Ekspertide sõnul on täpsema hinnangu andmiseks vajalik täiendav võrdlusmaterjal,” sõnas juhtivprokurör Lavly Lepp. Tema sõnul tähendab see, et uurimisgrupil tuleb jätkata informatsiooni kogumist teistel kahtlusalustel laevadel kasutatavate ja transporditavate kütuste kohta. 

“Erinevatelt laevadelt pärit kütuste võrdlemisel reostuspiirkonna proovi tulemustega on seejärel võimalik öelda, millistelt laevadelt on reostuse pärinemine rohkem ja millistelt vähem tõenäoline,” lisas ta. 

Keskkriminaalpolitsei ja Keskkonnainspektsiooni töötajad ja nendega kaasas olnud ekspert võtsid Egiptuses ühe võimaliku Loode-Eesti reostuse põhjustajana kahtluse alla olevalt tankerilt Flawless uurimiseks ekspertiisimaterjali ning vestlesid meeskonna liikmetega käesoleva aasta 11.-12. veebruaril. 

Veebruari lõpus saatis uurimisgrupp ekspertiisi kaheksa tankerilt võetud proovi, mis pärinesid erinevatest laeva tankidest ning tekilt, kuhu 23. jaanuaril valgus laeva kapteni teate kohaselt raskekütteõli. 

Aivar Pau, ETV24

Mairold

meremees ja sulesepp

One thought to “ETV24: Prokuratuuri sõnul proovid ei kinnita Flawlessi süüd”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.