Avalik konkurss EMA rektori ametikohale

HARIDUS- JA TEADUSMINISTER kuulutab välja avaliku konkursi EESTI MEREAKADEEMIA (Mustakivi tee 25, 13912 TALLINN)

REKTORI
ametikoha täitmiseks 1. juulist 2006. a kuni 30. juunini 2011. a.

Rakenduskõrgkooli rektorikandidaadile esitatavad nõuded:
• Eesti kodanik;
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Edukaks kandideerimiseks ootame kandidaadilt:
– soovitavalt merendusalast haridust või varasemat töökogemust merendusvaldkonnas;
– soovitavalt doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
– vähemalt 3- aastast juhtimiskogemust;
– teadmisi kõrghariduse korraldusest, sh täiendavalt merendusalaste õigusaktide tundmist.

Kandideerijal esitada kirjalik avaldus, elulookirjeldus (sh teenistuskäik), nõuetekohast haridust tõendava dokumendi koopia, olulisemate teadus- või loometööde nimekiri, tegevuskava viieks aastaks ning soovi korral muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid Eesti Mereakadeemiale 20. märtsiks 2006. a aadressil Mustakivi tee 25, 13912 TALLINN. Infotelefon 6 135 510.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.