Uudised

http://www.maainfo.ee/?page=2849

http://opleht.ee/17353-herkki-haldre-merehariduse-maine-parandamist-tuleb-alustada-rohujuure-tasandilt/

http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&pkpkaupa=1&toimetatud=0&toimetamata=1&date=1411394190.289&paevakord=15502

http://www.gryyne.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=258:merenduse-konkurentsivoime-edendamisest&catid=1:latest-news&Itemid=50

http://www.ajakiripaat.ee/viewpdf.php?lugu=573

http://bsp.teec.ee/maaratlemata/samm-sammult-merehariduse-suunas/

http://arvamus.postimees.ee/131700/enn-kreem-kuidas-seletada-asju-kivistunud-valitsusametnikele

http://www.artoaas.ee/transiidi-ja-logistikasektori-rollist-eesti-majanduses/

http://hiiunadal.saartehaal.ee/print.php?content=artikkel&artid=3060&sub=4&sec=0

http://www.kesknadal.ee/g2/uudised?id=10787

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/report_results_en.pdf

http://www.ttu.ee/public/m/mereakadeemia/dokumendid/ematak/Merenduse_klasteruuring.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.