Euroopa Komisjon uuendas Euroopa Meresõiduohutuse Ameti volitusi

Euroopa Komisjoni pressiteade, 28.10.2010 Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku muuta Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) volitusi, et ametil oleks võimalik tegelda uute ülesannetega pidevalt muutuvas maailmas. EMSA on laialt tuntud kui Euroopa Liidu meretranspordi ja meresõiduohutuse poliitika oluline arendaja, kes teeb tihedat koostööd komisjoni, liikmesriikide ja sektori huvirühmadega. Meresõiduohutuse ameti asutamisest saadik aset leidnud muutuste […]

Read More

Euroopa Liit loob laevandusettevõtjate musta nimekirja

Euroopa Liidu pressiteade, 13. september 2010 Euroopa Komisjon võttis täna vastu uued eeskirjad laevade ohutustaseme parandamiseks. Eeskirjadega luuakse alates 1. jaanuarist 2011 uus veebiregister, kuhu kantakse need laevandusettevõtjad, kelle laevade kontrollimisel (sadamariigi kontrollid) on leitud tõsiseid ohutuspuudujääke. Ohutusnõudeid hoolikalt järgivad laevandusettevõtjad seevastu saavad avaliku tunnustuse osaliseks. Sadamariigi kontrollidel on ülimalt tähtis roll laevaõnnetuste vältimisel – […]

Read More