A. Le Coq 60. Muhu Väina regatt / A. Le Coq 60. Moonsund Regatta

Regati distants ja ajakava avaldatud
Route and schedule of the regatta has been published

A. Le Coq 60. Muhu Väina regati korraldajatel – Kalev Jahtklubil, Pärnu Jahtklubil ja Saaremaa Merispordi Seltsil on heameel avalikustada 2017.a juubeliregati distants ja ajakava.

Regati toimumise kuupäevad on 7.-15. juuli.

Selleks, et järgida esimese Muhu Väina regati distantsi vastupidises suunas mõistliku ajagraafikuga, otsustati registreerimise ja mõõtmisprotsessiga algust teha juba reedel, 7. juulil (erinevalt tavapärasest laupäevasest algusajast). Ka esimese etapi start antakse laupäeval, mitte pühapäeval nagu tavaliselt. Regati sadamad on sel aastal siis Haapsalu, Kuivastu, Roomassaare, Kihnu, Pärnu ja Riia. Ajakava leiate allolevalt pildilt ja regati kodulehelt muhuvain.ee/regatt2017/distants.

The organizers of the A. Le Coq 60th Moonsund Regatta – Kalev Yacht Club, Pärnu Yacht Club and Saaremaa Marine Sport Society have a pleasure to introduce the route and schedule of the 2017 jubilee regatta. The regatta will take place on July 7th through 15th. To follow the route of the first Moonsund regatta in the opposite direction with a comfortable schedule, the registration and measurement to the regatta has been decided to start one day earlier as it used to be in general (instead of Saturday, on Friday). Also, the start for the first leg will be given on Saturday, not in Sunday as earlier. The regatta harbors in 2017 will be Haapsalu, Kuivastu, Roomassaare, Kihnu, Pärnu and Riga. The schedule and route can be found on the photo below and from the regatta website muhuvain.ee/regatta-2017/route.

muhu väin route teekond
2017.a juubeliregati distants ja ajakava / The route and schedule of the Jubilee Regatta in 2017

Eelregistreerimine on avatud
Pre-registration is open

Regati Võistlusteade avaldatakse peatselt, kuid regatile saab juba registreeruda!
Selleks tuleb täita REGISTREERIMISVORM regati veebilehel.

Soodushinnaga registreerumine regatile tähendab:

  1. jaht on registreerunud regatile läbi veebilehe ja esitanud andmed oma jahi kohta;
  2. tasutud on osavõtumaks (arvesse läheb 31. mai kuupäevaga tehtud maksekorraldus, hilisemad maksmised eeldavad juba kõrgemat osavõtutasu maksmist).

Notice of Race will be published soon, but the online registration is open!
In order to enter you need to fill out the REGISTRATION FORM at the regatta website.

Registration with discounted entry fee means:

  1. the boat has been registered online and has given all the details about the boat and crew;
  2. entry fee has been paid via bank on May 31st at the latest (payment order with date of May 31).

Regati meenete kogumine ajaloo tarbeks
Collecting of the regatta memorabilia

Muhu Väina regati väärikas vanus ja ajalugu väärivad talletamist! Eesti Meremuuseum on teinud regati korraldajatele ettepaneku avada Muhu Väina regati püsiekspositsioon Lennusadamas ja loomulikult on meil selle üle väga hea meel. Saame seda aga teha vaid purjetajate endi abiga. Kui teil on säilinud aegade jooksul kogunenud regati ja regati sümboolikaga seotud asju (märk, särk, trükis, kott jms) ning olete valmis neist regati ajaloo säilimise huvides loobuma, oleme teile selle eest juba ette tänulikud! Huvi ja võimaluse korral andke palun oma esemetest teada meiliaadressil info@muhuvain.ee või tooge need regatti korraldavatesse klubidesse, et saaksime hakata ekspositsiooni ette valmistama .

Dignified age and history of the Moonsund Regatta deserve to be preserved! Estonian Maritime Museum has proposed to the regatta organisers to open the permanent exhibition of the regatta in the Seaplane Harbour in Tallinn and obviously we are very glad about such opportunity. But we can do that only with help of the sailors! If you yet happen to have the things from the past regattas (badge, shirt, bag, publication etc) and you are happy to give them to be preserved for the history’s sake, we are very greatful to you! In case of interest and possibility you are welcome to inform us about these articles at the e-mail address info@muhuvain.ee, however, you can bring them also to the organising clubs or to the regatta in the summer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.