Arvamusküsitlus “Veeldatud maagaasi (LNG) kasutamine laevakütusena”

Tere austatud vastaja!

TTÜ Eesti Mereakadeemia koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskusega pöördub teie poole seoses uuringu koostamisega, mis on peamiselt keskendunud veeldatud maagaasi (LNG) ja osaliselt kokkusurutud maagaasi (CNG) kasutamisele laevakütusena. Uuring viiakse läbi seoses EL-i merestrateegia raamdirektiiviga (2008/56/EU; MSFD) kaasnevate kohustustega liikmesriikidel välja töötada meetmekava hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks (artikkel 13).

Küsitlust viib läbi TTÜ Eesti Mereakadeemia, mis on ainus merendusalast rakenduskõrgharidus- ja magistriõpet võimaldav õppeasutus Eestis. Merendussektor on väga lai – meritsi veetakse 96% maailmas transporditavast kaubast ja sektori edukaks toimimiseks nii merel kui maal pakub TTÜ Eesti Mereakadeemia kvalifitseeritud kompetentsi.

Küsitlusele vastamisel oleksime tänulikud, kui avaldaksite erinevate teemade kohta pikemalt oma arvamust „Lisakommentaarides“, mis annab võimaluse põhjalikumalt analüüsida erinevate institutsioonide arvamust LNG kasutmisest laevakütusena. Juhul kui mõnele küsimusele vastamine ei kuulu teie institutsiooni kompetentsi, siis võite jätta sellele vastamata, kuid palume teil teha vastav märge küsimuse juurde valides „ei oska öelda“

Palume teil täidetud ankeedi tagastada hiljemalt 5. detsember 2014.

Täida arvamusküsitlus aadressil http://goo.gl/forms/QnM2fLOQqd
Küsimustikule vastamiseks kulub aega umbes 10-15 minutit.

Lisaküsimuste korral vastame meeleldi!
Lugupidamisega
Madli Kopti
LNG uuringu projektijuht
—————————— –
TTÜ Eesti Mereakadeemia
Tel: +372 55 66 21 33
E-post: madli.kopti@ttu.ee
www.ttu.ee/mereakadeemia
Facebook: https://www.facebook.com/ EestiMereakadeemia

I’ve invited you to fill out the form Arvamusküsitlus “Veeldatud maagaasi (LNG) kasutamine laevakütusena” . To fill it out, visit: http://goo.gl/forms/QnM2fLOQqd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.