Hüdrograafia – palju rohkem kui lihtsalt merekaardid

Avaldatud Veeteede Ameti kodulehel, 19.06.2014

Laupäeval, 21. juunil tähistatakse üheksandat korda ülemaailmset hüdrograafiapäeva.
Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) üleskutsel ja ÜRO poolt toetatavana väärtustatakse sel päeval valdkonda, mis loob võimalused kasutada ohutult veeteid: mõõdistades sügavusi ja kaardistades ning kirjeldades veealasid ning teavitades ohtudest.

Läänemere-äärsed riigid on hüdrograafia valdkonnas väga edukalt koostööd tegev regioon ja edu kinnituseks avaldatakse sel aastal esmakordselt IHR erinumber, mis pühendatud vaid Läänemerele (BSHC). Võrreldes muu maailmaga on väga hästi arenenud sügavusandmete kogumine ja kättesaadavaks tegemine (vt HELCOM, BSBDB, HIS), hästi on koordineeritud navigatsiooniteabe levitamine (PRIMAR), sisuliselt on likvideeritud riikidevahelised elektronkaartide ülekatted, navigatsioonikaartide mastaabid ja andmete kujutamine on kõigi riikide konsensusliku kokkuleppena ühesugune, toimib hea koostöö uuele Euroopa kõrgussüsteemile üleminekul, veatult töötab koostöö navigatsioonihoiatuste edastamisel. Eesti tutvustab läbi kahe artikli (autor Peeter Väling) edukalt tööle rakendatud hüdrograafialaeva Jakob Prei ja omamaise arendustööna valminud hüdrograafilist infosüsteemi (HIS).

Eestis tegutsevad hüdrograafia valdkonnas aktiivselt Veeteede Ameti töötajad (neist 13 hüdrograafi kolme laeva ja ühe kaatriga ning 21 kartograafi), OÜ Meremõõdukeskus, OÜ Lotrell, AS Tallinna Sadam ja AS Terramare ja hulk navigatsioonikaartide edasimüüjaid. Heas koostöös mõõdistatakse igal aastal ligi 1500 km2 ja hoitakse kaasaegsena navigatsiooniteabe kandjad (66 paberkaarti, 116 elektronkaarti, 4 kaardiatlast, 4 teatmikku). Taasiseseisvumisest alates on mõõdistatud 1/3 Eesti laevatatavatest vetest, müüdud umbes 20 000 paberkaarti ja 10 000 kaardiatlast. Maailmas kasutab 1 100 laeva iga päev 35 000 elektronkaarti.

Selle aasta hüüdlause „Hüdrograafia – palju rohkem kui lihtsalt merekaardid“ juhib tähelepanu arengule, kus sügavusandmete kasutamise põhirõhk kandub pelgalt navigatsiooniohutuse tagamiselt üha enam teistesse valdkondadesse, kus tänapäevased täpsed sügavusandmed võimaldavad arendada keskkonnahoidu, mere- ja kliimauuringuid, ettevõtlust ja paljusid muid valdkondi.

Head hüdrograafiapäeva!

IHO – http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2014/WHD2014_Background_brief.pdf
BSHC – http://www.iho.int/
IHR – http://www.iho.int/mtg_docs/IHReview/IHR_Intro.htm (Läänemere erinumber ilmub septembris 2014)
HELCOM – https://helcomresurvey.sjofartsverket.se/HELCOMRESURVEYSITE/
BSBDB – http://dev.bshc.pro/#2/58.6/16.2
HIS – http://adam.vta.ee/teenused/hnt/yldinfo/his.html
PRIMAR – https://www.primar.org/primar-chart-catalogue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.