Arutelu merenduse üle algab taas

Olgugi, et suvel meedias merenduspoliitika teemal oli vaikus, ministeeriumi töögruppides ei katkenud töö. Samuti ei ole merenduse vajalikkuse teema poliitikute võimukoridorides vaibunud, kuigi meediasse tegevused kahjuks ei jõua. Valimisdebattidesse merenduse teema veel jõudnud ei ole, aga ehk annab avastardi 24. septembril toimuv Merenduskonverents.

Info konverentsist siin: PÄRITUULT OODATES

Enne seda kuluks läbi vaadata saade Eesti merendusest.

Eesti aja lood: Eesti laevandus. Arhiiv ETV2 ERR
Eesti aja lood, Eesti laevandus. Arhiiv ETV2 ERR

Allpool ka kronoloogiline järjestus viimase 18 aasta jooksul toimunust. Aluseks on võetud Jüri Lemberi artikkel “Kurss Eesti merenduse taaselustamisele”  (Eesti Laevanduse aastaraamat 2010).

1992 – Eesti lipu all on üle 100 kaubalaeva ja sadu kalalaevu, millega on otseselt ja kaudselt seotud üle 40 tuhande tööealise elaniku
19.06.1992 – valitsuse nõuniku initsiatiivil merenduse koordinatsiooninõukogu kokkukutsumine – probleemid kuhjumas, plaanid suured, tegevus soikus
08.12.1994 – pöördumine peaministri A. T poole merenduse küsimuses – enne vastamist valitsus vahetus
15.02.2001 – merenduse ümarlaud Eesti Kaubandus-ja Tööstuskojas – kiri peaministrile
17.04.2001 – eelnimetatud ümarlaua pöördumine peaministri M. L poole merenduse küsimuses – valitsus vahetus enne kirjale vastamist
18.01.2002 – EMTA pöördumine EV presidendi A. R poole – kuulati ära
16.05.2002 – EMTA pöördumine majandus- ning teede-ja sideministri  L. T poole – tagasi lükatud
23.05.2002 – kohtumine merenduse teemal MKM-i ametnikega – kuulati ära
23.08.2002 – pöördumine peaministri S. K poole merenduse küsimuses – mõne kuu pärast vahetus valitsus
09.04.2003 – merenduse ümarlaud Mereakadeemias – koostati pöördumine
28.08.2003 – aprillis kokkukutsutud ümarlaua pöördumine riigikogu spiikrile E. E-le ja peaministrile J. P-le – viisakas vastus
08.09.2003 – mereteema riigikogu majanduskomisjonis – tulemusteta
24.09.2003 – majandusminister M. A vastab riigikogu liikmete küsimustele seoses merendusteemaga – tulemusteta
28.10.2003 – laevaomanike liidu kohtumine majandusministriga – lubatu jäi tulemusteta
04.03.2004 – MKM-is merenduse ümarlaud – tehtust ettekanded ja ärakuulamine
11.01.2005 – MKM-is merenduse ümarlaud – (mitte)tehtust ettekanded (merenduse “matused”)
31.03.2005 – valitsuse istungil arutati merekeskkonna küsimusi peaminister J. P juhtimisel – 13 päeva hiljem valitsus vahetus
22.10.2005 – presidendi L. M-ga kohtumine mereteemal – telefonikõned teistele tipp-poliitikutele
31.08.2006 – EMSA pöördumine peaminister A. A. poole – vabandades-õigustades vastas majandusminister E. S
23.11.2007 – erinevate organisatsioonide ühispöördumine peaministri ja riigikogu spiikri poole – 2,5 kuud hiljem vastas majanduskomisjoni esimees kirjaga, mis oli asjasse mittepuutuva sisuga.
18.02.2008 – majandusministri J. P vastus eelnimetatud ühispöördumisele – lubadused riikliku merenduspoliitika loomiseks
04.2009 – Merenduspoliitika arengukava eelnõu suures osas koos – esitatud polliitikutele
05.2009 – arengukava eelnõu lükatakse riigikantselei poolt tagasi – “tõestage, et merendusega midagi halvasti on”
06.08.2009 – arengukava eelnõu EV valitsuse laual – otsus luua merenduspoliitika arengukava
29.08.2009 – augustikuu viimasel laupäeval ajal kutsutakse kõiki inimesi mere äärde rõhutamaks merelisuse olulisust – osales 20 tuhat inimest

24.09.2009 – Viiendat aastat toimub glamuurne merenduskonverents, kus tõstatatud mureteemad ei jõua varasemaga sarnaselt poliitikute kõrvu. Esimest korda toimus konverentsi raames erakondade esindajate ümarlaud, mis sisuliselt kukkus läbi.  Hea kõne riigikogu spiikrilt.

10.09.2009 – merendusnõukoja pöördumine riigikogu liikmete poole – tagasiside vaid RK spiikrilt
12.10.2009 – RK majanduskomisjonis arutlusel merenduspoliitika arengukava – vaja veel tegeleda
27.10.2010 – merendusnõukoja selgitused riigikogu liikmetele – vastukajata
09.03.2010 – merenduspoliitika arengukava Riigikogu majanduskomisjonis – kohale pole kutsutud ühtegi merendusspetsialisti, isegi mitte MKM-i merendusosakonnast – tulemuseks napp ülevaade istungi protokollis

15.05.2010 – Merenduspoliitika arengukava tegijatelt uudis, et sel kevadel merenduspoliitika arengukava dokument riigikogu saali ei jõua.

13.08.2010 – Eesti lipu all on vaid käputäis kaubalaevu ja 38 suurt kalalaeva, riigis on ligi 100 tuhat töötut.

————————————————————————————————–

Loe lähemalt Eesti Laevanduse aastaraamat 2010-st, seal pikemalt kirjeldatud, mis 18 aasta jooksul jooksul toimunud. Kas see raamat on poliitikute töölaualt läbi käinud?

Ei saa öelda, et teemat oleks poliitikutele vähe tutvustatud.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.