Väinamere e-sadama pilootprojekt algab Rohuküla sadamas

OÜ Väinamere Liinid on koostöös projektipartneriga OÜ Tuule Piletikeskus käivitamas e-sadama elluviimiseks vajalikku pilootprojekti Rohuküla sadamas, kus esmaspäevast võetakse kasutusele uus sõidukite ooteala ja selle alguses asuv piletimüügipaviljon ning veebruari algusest hakkab toimuma automaatne piletikontroll.

Väinamere Liinide juhataja Urmas Treieli sõnul on e-sadam vajalik parvlaevateenuse kaasajastamiseks ja kiirendamiseks ning uute laevade maksimaalse võimsuse ärakasutamiseks. „E-sadamaks nimetame uut piletikontrolli- ja laadimissüsteemi terviklahendust, mis muudab piletite kontrollimise automaatseks ja kiirendab seega laadimisprotsessi,“ rääkis Treiel. „Sadamate valdaja on omalt poolt juba suure töö ära teinud ja nüüd hakkame koos uusi süsteeme sammhaaval käivitama.“

Esimesed üleminekud viiakse pilootprojektina läbi Rohuküla sadamas. Alates esmaspäevast, 25. jaanuarist viiakse piletimüük Rohukülas vanast sadamahoonest uude välipaviljoni. Ühtlasi võetakse kasutusele uus sõidukite ooteala. See toob kaasa muudatusi sadama liikluskorralduses – sadamasse sissesõidul tuleb hakata jälgima fooritulesid, mis näitavad, millised sõiduread on avatud. Piletimüük, piletikontroll ja laadimine jätkuvad esialgu vanaviisi.

Esmaspäevast paigaldatakse jalareisijate ja jalgratturite tarvis sadamahoone ooteruumi ka uus reisijapileti automaat, kus saab tasuda pangakaardiga. Sularaha eest saab reisijapileteid osta jätkuvalt kassapaviljonist. Automaadist ostetud reisijapileti puhul tuleb esialgu esitada pilet laadijale. Niipea kui sadam on lähiajal paigaldanud jalakäijatele ja jalgratturitele läbipääsu turnikeed (väravad), tuleb nende avamiseks esitada pilet kontrollterminalile.

E-sadama pilootprojekt käivitatakse katseliselt Rohuküla sadamas 2. veebruaril, mil võetakse kasutusele uued automaatsed piletikontrollijaamad. See võimaldab kõigil e-pileti omanikel iseseisvalt läbida ooteala alguses asuva katusealuse piletikontrollitsooni, kus pilet tuleb esitada automaadile sisse lugemiseks. Eduka piletikontrolli järgselt tõuseb tõkkepuu ja süttib raja number, kuhu tuleb edasi sõita. Laadimisel saavad kahe ooterea sõidukid sõita üheaegselt ilma peatumata laevale, mis muudab lossimis-ja laadimisoperatsiooni senisest oluliselt kiiremaks.

„E-sadamale üleminek on mahukas ja keeruline protsess nii tehniliselt kui ka töökorralduslikult, ent tulemused peaksid lõpuks märgatavalt tõstma reisijate mugavust. Seega palume üleminekuajal reisijatelt mõistvat suhtumist, samuti hindame väga konstruktiivset tagasisidet,“ lausus Treiel.

E-sadama käivitamise esimene etapp oli e-piletisüsteemi käivitamine 2007. aastal, millega toimus suurem muudatus senises teenusekorralduses ning oli ühtlasi eelduseks e-sadama käivitamisele. Täies mahus saab e-sadama käivitada kõigis sadamates pärast sadamatevaldaja poolt läbiviidava seadmete riigihanke lõppu ja seadmete lõplikku paigaldust.

OÜ Väinamere Liinid pressiteade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.