EAS jagab toetust laevafirmadele

EAS jagab ka sellel aastal toetust laevafirmadele. Taotluste vastuvõtmist alustati selle aasta aprillis ning neid on võimalik esitada selle aasta jooksul kuni eelarvevahendite lõppemiseni.

Laevandustoetuse programmi eesmärk on:
Programmi eesmärgiks Eesti laevanduse konkurentsivõime tõstmine, mille indikaatoriks on kaubalaevade Eesti lipu all sõitmine.

Programmi oodatavaks tulemuseks on kaubalaevade arvu kasv Eesti laevaregistrites keskmiselt 1 laeva võrra aastas perioodil 2007-2009 ning laevandusettevõtete käibe kasv.

Kulutuste eesmärk:
Abikõlblikuks kuluks on toetuse saaja poolt taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta eest kaubalaeva laevapere liikmele makstud töötasult makstud sotsiaalmaksu summa.

Toetuse arvestamise aluseks on sotsiaalmaks, mis on arvestatud töötasult, mis ületab kahekordset kuupalga alammäära. Abikõlbliku kulu arvestamise aluseks olevaks töötasuks loetakse töötasu, mis on arvestatud ja tasutud kaubalaeva laevapere liikmele perioodi eest kui kaubalaeva laevapere liige töötas lastivedu teostava või lastiveo teostamisele suunduva ja vahetult ekspluatatsioonis oleva kaubalaeva pardal.

Täpsemat infot programmi ja tingimuste kohta leiab EASi dokumendist (.pdf) – Laevandustoetuse programmi kord

One thought to “EAS jagab toetust laevafirmadele”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.