Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme 1.3 “Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 1.3 "Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=237124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.