Londonis toimus Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni meresõiduohutuse komitee 84. istungjärk

07.-16.05.2008 toimus Londonis Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) meresõiduohutuse komitee (MSC) 84. istungjärk.

Istungjärgul oli arutluse all järgnevad teemad:

– kaubalaevade ohutus;
– piraatlus ja relvastatud rünnakud laevade vastu;
– uute laevade ehitusstandardid;
laevade kaugseire süsteemiga (LRIT) seotud küsimused;
– mereturvalisuse tõhustamise meetmed;
– ohutu navigatsioon;
– ohtlikud ja tahked kaubad ning konteinerid;
– tuleohutus;
– meremeeste väljaõpe;
– jpm.

Veeteede Ametit esindasid istungjärgul meresõiduohutuse teenistuse juhataja René Sirol ning mereõnnetuste juurdluse ja meresõiduohutuse arenduse osakonna nõunik Priit Lööper. Kokkuvõte Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni meresõiduohutuse 84. istungjärgust ilmub järgmises Veeteede Ameti Teatajas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.