Riigiametid jagavad ühiselt infot – Meremess 2008

14.–16. märtsil toimuval mere- ja vabaajamessil Eesti Näituste messipaviljonis osalevad Veeteede Amet, Piirivalveamet, Keskkonnainspektsioon ja Autoregistrikeskus esmakordselt ühisel boksipinnal. Varasematel aastatel on neli riigiasutust osalenud eraldi, kuid ühine boksipind muudab info saamise messi külastajatele lihtsamaks.

Ametnikud jagavad infot meresõidu, piirieeskirjade, registreerimise ja keskkonnakaitsega seotud teemadel, iga ametkond vastavalt oma tegevusvaldkonnale. Veeteede Ametilt saab infot väikelaevade ülevaatuste, varustuse nõuete, kontrollreidide, huvisõitjatele soovitatavate liikumisteede ja navigatsioonikaartide kohta. Piirivalve annab teavet merepääste, piiriületuse ja Schengeni viisaruumis liikumise kohta. Keskkonnainspektsiooni ametnikelt võib küsida kalapüügiseaduse, veekogude kasutamise ning kaldal ja rannal liikumise keskkonnanõuete kohta. Autoregistrikeskuselt info registreerimisnõuetest ja väikelaevajuhi tunnistustest.

Kõik riigiametid jagavad kohapeal boksi külastajatele ka teavitusmaterjale, eelkõige voldikuid-kaarte infoga, mida on merel, järvedel, jõgedel ja laevatatavatel vetel viibides vaja teada. Kohapeal on võimalik Interneti abil lisateavet hankida, reaalajas jälgida laevade liiklemist Soome lahel, samuti saab tutvuda interaktiivse väikelaevajuhi konspektiga. Seega on messikülastajatel hea võimalus saada merenduse, väikelaevanduse ja veekogudel puhkamisega seotud infot korraga ühest kohast.

Mere- ja vabaajamessi peakorraldaja on Bell-Marine OÜ. Täiendav teave messi kohta http://www.meremess.ee/.

Kutsume kõiki külastama meie boksi, mis asub messikeskuse B-halli 2. korrusel.


Veeteede Ameti boks 2007. aasta meremessil:

DSCN0394

Veeteede Ameti lisainfo: 

Väikelaevade osakonna spetsialistid Tallinnast on kohal kogu messi ajal; ametnikud, kes vastavad spetsiifilisematele küsimustele (siseveed, sadamate info, suurprojektid, väikelaeva ehitusnõuded, plaanitavad trükised ning kaardid jms), on kohal reedel kell 15–17, laupäeval 12–15 ja pühapäeval 12–13. Täiendav info selle kohta messi eel ja kohapeal.

Messil esitletakse teatmikku "Abiks paadimehele" täiendatud versiooni, 2008. aasta väljaandes on lisandunud 12 lehekülge uut informatsiooni.

Esitletakse ka uut kaardialbumit "Eesti Merekaardid, 1. osa", kuhu on koondatud kõik Põhja-Eesti ranniku kaardid. Samuti on tutvumiseks varem välja antud kaardialbumid.

Jagatakse uuendatud infolehti Tallinna lahe, Haapsalu, Suure Katla ja Pärnu lähiümbruse veeteede ja vajalike kontaktandmetega. Informeeriv voldik päästevestide kasutamise kohta ja meeldetuletuskaardid väikelaevajuhile on boksikülastajate jaoks kaasavõtmiseks saadaval.

Võimaluse korral demonstreeritakse ka trükieelset Narva jõe kaardiatlast, messikülastajatel on võimalik selle kohta märkusi teha.

Messil on võimalik osta Veeteede Ameti välja antud trükiseid reedel, 14. märtsil kl 13.00–16.00 ja laupäeval, 15. märtsil kl 12.00–15.00. Saadaval on “Lootsiraamat”, “Eesti majakamaailm", “Rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri (COLREG)”, “Merekaartide leppemärgid Eesti ja rahvusvahelistel merekaartidel”, "ÜRO mereõiguse konventsioon" jm.

"Lootsiraamat" on uus, 2007. aasta väljaanne ja hind on soodsam kui varasematel aastatel. "ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS)" on värskelt trükist ilmunud raamat, mis sarnaselt COLREGi raamatule on nii eesti kui ka inglise keeles.

Raamatute hinnad on vahemikus 50–400 krooni, huvi korral soovitatav sularaha kaasa võtta, sest sel aastal messikeskuses sularahaautomaati ei ole.

Veeteede Amet.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.