Meretund – 10. veebruar 2007

10. veebruari Meretund:

  • Eesti Mereakadeemia sai lõpuks omale esimese rektori, kelleks sai professor Jüri Kann. Sirje Jõgiste (HTM'i kantsler), professor Jüri Kann (EMA rektor). (08:55)
  • Saaremaa Merekultuuri Seltsi ja maavalitsuse ühisel toel saadi kokku ja arutati EL rohelist raamatut. Jaan Jalakas (töögrupi juht), (26:50)
  • Järjekordne tanker PROPONTIS suutis üles leida madala koha Soome lahes. Aivo Aamann (Piirivalveameti  operatiivinfo- ja mereseirekeskuse koordinaator). (36:40)
  • Eesti sadamatest on Pärnu esimene, kes vajab jäämurdja abi laevade sissetoomisel sadamasse ja nende väljaviimisel. Riho Prints (Pärnu sadamakapten). (42:22).
  • Kui palju Eesti vetes jääd on ja millal on vajadus rakendada jäämurdja TARMO. Jaan Saar (EHMI peadirektor) (46:46)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.