Eesti ja Holland hakkavad Probo Koala osas koostööd tegema

Justiitsminister Rein Lang kohtus täna Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite kohtumise raames Hollandi kolleegi Ernst Hirsch Ballini ja Saksa kolleegi Brigitte Zypriesiga, kellega arutati nii tankeri Probo Koalaga seotud küsimusi kui mereõiguse ajakohastamist üldisemalt.

Kohtumisel leppisid Eesti ja Hollandi justiitsministrid kokku kahe riigi õiguskaitseorganite süvendatud koostöös nimetatud kriminaalasja menetlemisel. Formaalne õigusabi taotlus on Hollandist Eestile juba laekunud. Hollandis on Probo Koalaga seonduvalt algatatud kriminaalasi seoses toksiliste jäätmete äraandmisega.

Lisaks leppisid ministrid kokku, et Eesti, Holland ja Saksamaa hakkavad koostöös analüüsima rahvusvahelise mereõiguse probleeme ning vajadusel astutakse ühiseid samme vastavate Euroopa Liidu siseste ja ka rahvusvaheliste algatuste tegemiseks .

Rein Lang osundas, et hetkel oleme me olukorras, kus rahvusvaheline mereõigus ei pruugi käsitleda kõike, millega täna merel aset leidva majandustegevuse raames tegeldakse.

“Seda võidakse aga kurjasti ära kasutada kolmandate riikide suhtes, kelle haldussuutlikkus ei ole Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldav,” selgitas Lang. “Selline olukord tuleb lõpetada ning ühise eesmärgi saavutamiseks peame kaasama Euroopa parimaid merendusõiguse spetsialiste,” rõhutas Eesti justiitsminister.

Justiitsministeerium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.