Siseministeerium kuulutas välja hanke piirivalvelaeva renoveerimiseks

Siseministeerium kuulutas välja riigihankekonkursi piirivalvelaeva Kõu renoveerimistöödeks, et pikendada laeva kasutusaega vähemalt aastani 2015. Projekti finantseeritakse Schengen Facility programmi vahenditest.Remondi tulemusena peaks piirivalvelaev PVL-107 Kõu vastama Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) konventsioonide nõuetele. Laev on võimeline pukseerima teisi aluseid, teostama radarseiret, osalema rahvusvahelistes päästeoperatsioonides võrdväärselt teiste riikide alustega, fikseerima piiririkkumisi ja toetama laevade kontrollimist.

Piirivalvelaeva mootor tuleb lahti võtta, üles otsida vead ning teostada vajalikud remonttööd või mehhanismide väljavahetus. Hanke kogumaksumus on 9 miljonit krooni.

“Kõu” on ehitatud 1963. aastal Turu Laivateollisuus OY-s Soome Vabariigis. Jäämurdja tüüpi laev on 48,3 meetrit pikk, varustatud pukseerimiseks vajaliku tehnikaga. Laeva saab kasutada aastaringselt.

Hange rahastatakse Schengen Facility programmist, mille üldeesmärk on viia välispiiridel teostatava valve ja piirikontrolli nõuetekohaseks tagamiseks vajalik infrastruktuur ja materiaaltehniline baas vastavusse Schengeni Lepingu Rakendamise Konventsiooni ja Schengeni kataloogi põhimõtetega ning Ühtses Käsiraamatus sätestatud nõuetega.

Äripäev, 28.07.2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.