Eestisse soetati Baltimaades ainulaadne laevaliikluse juhtimise simulaator

Minu mitmeaastane töö hakkab lõpule jõudma. Sellel nädalal toimuva lõpuseminariga tõmbame kahe-aastase projekti otsad kokku. Täpsemalt kirjutan sellest millalgi hiljem. Järgneb pressiteade Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.Ülehomme lõppeva Euroopa Liidu poolt 22,2 miljoni krooniga rahastatud Phare projekti “Meresõiduohutuse tõhustamine” raames soetati 3,8 miljonit krooni maksev laevaliikluse juhtimise simulaator ning tõhustati Eesti meresõiduohutust.

Projekt koosnes kahest osast: laevaliikluse juhtimise simulaatori hankest ja partnerluskomponendist ehk mestimisest, mis tähendab liikmesriigi avaliku sektori esindaja pikaajalist tööd kandidaatriigis PHARE projekti raames.

Partneriteks olid Soome Mereadministratsioon, Turu Ülikooli Meretranspordi Koolitus- ja Uurimuskeskus ning Suurbritannia Meresõidu- ja Rannavalveamet (MCA). Lisaks osalesid eksperdid Rootsist, Taanist ja Saksamaalt. Projekti kogueelarve oli 26 miljonit krooni, millest Eesti kaasfinantseering moodustas 3,8 miljonit krooni.

Kaks aastat kestnud projekti peamiseks eesmärgiks oli meresõiduohutuse tõhustamine Veeteede Ameti ja Eesti Mereakadeemia spetsialistide teadmiste täiendamise ja kogemuste vahetamise läbi. Projekti kaudu tõhustati ja aktiviseeriti koostööd Eesti ja projekti partnerriikide merendusega tegelevate ametkondade vahel.

Projekti raames käsitleti mitmeid meresõiduohutuse valdkondi: jäämurdmine, laevaliikluse juhtimine (VTS – laevaliikluse korraldamise süsteem ja GOFREP – Soome lahe laevaettekannete süsteem), laevade järelevalve ning koolitusprogrammid.

Koostöös välisekspertidega rakendati ellu merendusalane ühenduse õigustik (acquis communautaire), töötati välja Soome-Eesti laevaliikluse juhtimise ühised protseduurid, esitati Eesti jaoks sobiva jäämurdekontseptsiooni alused, alustati jäämurdealase info vahetamist Soome ja Rootsiga ning pandi alus laevakontrolliinspektorite täiendkoolituse õppekavadele.

Laevaliikluse juhtimise simulaatori hankekonkursi võitis Suurbritannia ettevõte Transas Eurasia Ltd. Balti riikides ainulaadne simulaator võimaldab läbi viia laevaliikluse juhtimise operaatorite alg- ja täiendkoolitust.

Lisaväärtuseks on eraldiseisev raadiosidemoodul (GMDSS simulaator), millel koolitatakse raadioside operaatoreid. Uus simulaator võimaldab tõsta Eesti meremeeste ja laevaliikluse juhtimise operaatorite praktilise väljaõppe kvaliteeti. Soetatud simulaator täiendab Eesti Mereakadeemia täiendus- ja ümberõppe osakonna tehnilist õppebaasi.

Projekti lõpuseminar toimub 6. juulil Saku mõisas kell 11.00.-15.00.