Kandideeri Veeteede Ameti osakonnajuhatajaks!

Veeteede Ametis kuulutati välja konkurss laevade järelevalve osakonna juhataja ametikoha täitmiseks.

Peamised teenistusülesanded:

  • tehniline järelevalve Eesti riigilippu kandvate laevade üle ning meresõiduohutust tõendavate tunnistuste väljastamine ja arvestuse koordineerimine;

  • Eesti sadamaid külastavate välisriigi laevade ja Eesti riigilippu kandvate laevade kontrollimise tagamine;

  • laevaehituse ja -remondi ning laevade ümberehituse, laeva veealuse osa tuukriülevaatuse ja veealuse remontimise, laevaseadmete, -mehhanismide ja -süsteemide valmistamise, kontrollimise, remontimise ja katsetamise ning nendega seonduvate protsesside korraldamine;

  • järelevalve ettevõtja tegevuse üle kõigis tegevusloa saanud tegevusvaldkondades ning tegevuslubade üle arvestuse pidamise organiseerimine;

  • järelevalve Eesti lipu alla ehitatava laeva projekteerimise, ehitamise ja seadistamise üle ning projektide kooskõlastamise organiseerimine;

  • järelevalve meresõitu reguleerivate õigusaktide (sealhulgas rahvusvaheliste konventsioonide, millega Eesti Vabariik on ühinenud), koodeksite, resolutsioonide ja ringkirjade täitmise üle Eesti riigilippu kandvatel laevadel;

  • koostöö korraldamine klassifikatsiooniühingutega laevade ülevaatamisel ja laevadokumentide väljastamisel ning järelevalve nende tegevuse üle;

  • koostöö korraldamine The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control – Paris MOU-ga;

  • osalemine Euroopa Liidu institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös kooskõlastatult Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse juhatajaga.

Töökoht Tallinnas. Loe lisa VA kodulehelt.

Read More

Lõppes jää murdmine Pärnu lahel

Veeteede Ameti pressiteade, 29.03.2016

Veeteede vapp väike1Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas otsustas, et alates tänasest, 29.03.2016, lõpetatakse jäämurdetööd Pärnu lahel. Sellega seoses lõpetati Pärnu sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele jääklassi ja peamasina võimsuse nõuded. Seega on jää murdmine Eesti vetes selleks hooajaks lõppenud.

Alates 9.01.2016 kuni 28.03.2016 teenindas Veeteede Ameti jäämurdja EVA-316 Pärnu sadamasse suunduvaid ja sealt väljuvaid laevu 163 korral. Kokku teenindati sellel ajavahemikul 93 laeva – jaanuaris 24 laeva, veebruaris 46 ja märtsis 23 laeva. Kokku on praeguse hetkeni kulutatud sel hooajal jäämurdetööde korraldamisele 5,32 miljonit eurot. Soome lahel sel hooajal jäämurdetöid teha polnud vaja, sest meri ei jäätunud.

Read More

Veeteede Ameti ametnikud manitsevad Meremessil inimesi vetel ohutult käituma

Veeteede Ameti pressiteade, 17. märtsil 2016

Reedel algab Eesti Näituste messikeskuses kogu nädalavahetuse kestev Meremess, kus Veeteede Ameti ametnikud jagavad vajalikku infot laevateedest ja navigatsioonimärgistusest Eesti vetes ning kõigest väikelaevandusega seonduvast.

Lisaks toimub reedel, 18. märtsil kell 15 D-halli auditooriumis Veeteede Ameti infotund, kus küsimustele vastavad laevateede osakonna juhataja Kaidi Katus ja väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõnd.

Veeteede Ameti roll Meremessil on olla ennekõike nõustaja ja veeliiklusohtudest teavitaja ning sellega ennetada õnnetusi ja võimalikke inimelude kaotusi. Õige varsti on uus navigatsioonihooaeg algamas ning on õige hetk korrata üle baastarkused. Kuigi järjest rohkem veeliiklejaid on omandanud teadmised väikelaevajuhtide kursustel, ei ole kunagi liiast enne hooaega mantrana põhitõed üle korrata ja veeliiklejaid manitseda.

Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõnd paneb kõigile südamele, et veeliikluse ohutuse tagamiseks peab alati veenduma veeliiklusvahendi ja varustuse korrasolekus, jälgima ilmaolusid ning hindama realistlikult oma oskusi ja teadmisi. „Meri ja purjus pea ei käi absoluutselt kokku,“ rõhutab Kõnd.

„Meri ei andesta, seetõttu tuleb alati hinnata oma oskusi ja kogemusi adekvaatselt ning tagada iseenda ja oma kaassõitjate ohutus,“ ütles Andres Kõnd. Veel toonitas ta, et alati tuleb kanda päästevesti, arvestada teiste veeliiklejatega, suhtuda hoolivalt keskkonda ning kanda kaasas kasutamisvalmis sidevahendit.

Meremessil saab endale soetada ka värske Veeteede Ameti kaadriatlase „Eesti merekaardid. 3. osa. Saaremaast Ruhnuni“. Messil ostes on selle hind 40 eurot. Tasuda saab sularahas. Lisaks müüakse kohapeal ka teisi trükiseid.

18. – 20. märtsini Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses aadressil Pirita tee 28 toimuv meremess on rahvarohke üritus, kui külastajate hulgas on palju nii professionaalseid kui harrastusveeliiklejaid ning seetõttu on see ka sobiv paik riigiasutusel kohal olla ning vajalikku infot inimestele silmast-silma jagada.

Veeteede Ameti põhiülesandeks on kõigi tingimuste loomine ohutu ja turvalise veeliikluse tagamiseks Eesti merealadel ja laevatatavatel sisevetel.

Vaata lisaks www.facebook.com/veeteedeamet

Read More

Aita St. Iv-ile uus esipuri soetada

Palume Teie abi purjeõppejahile St. Iv uue esipurje soetamiseks.

st. iv
St. Iv vajab uut genoa 1, mis on kõige suurem esipuri ja mõeldud tuulevaiksema ilmaga purjetamiseks.
Hooandja purjeprojekti toetajad saavad tänutäheks vinged meened ja autasud. Teie toetus on olenemata selle suurusest väga oodatud.

Oleme otsustanud, et St. Ivi missiooni toetajate hea tahe väärib erilist tunnustust ja nii purjetavad St. Ivile hoogu andnud inimeste nimed uuele purjele trükituna juba sel suvel ümber Euroopa.

Palume jagada Hooandja purjeprojekti infot sõprade, tuttavate, koolikaaslaste ja kolleegidega, et jutt sellest, kuidas saab oma nime Euroopasse seilama saata, jõuaks võimalikult paljude inimesteni.

Purjeõppeselts osaleb ka sellel aastal Meremessil, mis toimub 18 – 20. märtsini Eesti Näituste messikeskuses.
Olete väga oodatud meie boksi, kus tutvustame erinevaid purjeõppesõite, räägime sellest, kuidas Vesta taastamine edeneb ja kindlasti ka edaspidistest plaanidest.

Kapten Margus Zahharov räägib Meremessil 19. märtsil, kell 14.00 meeskonnatööst avamerejahi pardal ja oma pikaajalisest meresõidukogemusest.

Read More

Reyktal AS toetab merekultuuriaastal Eesti mereharidust 55 000€ ulatuses

TTÜ Eesti Mereakadeemia pressiteade, 07.03.2016

_MG_9333s

 

Eesti suurim kaugpüügiettevõte Reyktal AS on merekultuuriaastal otsustanud investeerida 55 000€ TTÜ Eesti Mereakadeemia kalanduse- ja laevanduse erialade arengusse. 7. märtsil toimus ka Reyktal ASi ning Mereakadeemia vahelise toetuslepingu pidulik allkirjastamine.

Ettevõtte tegvjuhi Mati Sareveti sõnul soovitakse panustakse sellega nii õppekavade arendusse, traalpüügi ja meresõidualase simulaatorikeskuse uuendamisse ning kalandusalaste täiendusõppe kursuste väljatöötamisse.

„Meie laevade püügitegevus toimub aastaringselt ning töö intensiivsus tagab meremeestele pideva töökoormuse. Meie kaugpüügilaevad on tehaslaevad, mille pardal on ka toidukäitlemise tehased, mis toodavad valmistoodangut. Reyktali põhiturg on Skandinaavias, Islandil ja Hiinas ning Venemaa sanktsioonid meid niipalju pole mõjutanud. Ettevõttena peame aga arvestama sellega, et meie tubli personali keskmine vanus läheneb järgmise 10ne aasta jooksul pensionieale ning sellest tulenevalt on meil jätkuvalt vaja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu,“ kommenteerib Sarevet otsuse tagamaid. „Laevandus ja eriti kalalaevandus on viimaste aastakümnete jooksul läbi teinud suured tehnoloogilised muudatused. Uue põlvkonna töötajaskond peab väga hästi tundma nii ITd ja elektroonikat kui oskama kasutada kõrgtehnoloogilisi tootmisseadmeid, lisaks muudele vajalikele mehaanika ja navigatsioonialastele teadmistele. Kalalaevadel töötavatel ohvitseridel peavad olema väga spetsiifilised teadmised ning oskused. Sellepärast on meil juba täna vaja panustada tulevase tööjõu koolitamisse ning sealhulgas ka kalandusvaldkonna populariseerimisse Eesti noorte seas. Olen ise ka merekultuuriaasta haridusprogrammi külalisõpetaja ning hea meelega räägin Eesti noortele kalamajandusest ning ookeanipüügist.“

Reyktali kaugpüügilaevad seilavad Eesti lipu all, mistõttu panustab ettevõte nii otseselt kui kaudselt Eesti kalamajanduse arengusse. „Meie tegevus annab tööd nii Eesti meremeestele kui erinevatele ametnikele ministeeriumitest. Samamoodi on meiega seotud Tartu Ülikooli Mereinstituut, Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet. Osa meie toodangust jõuab ka Eesti toidukäitlemise ettevõttetesse. Oluline on lisada, et meie maksuraha laekub Eesti riigikassaase ning need summad ei ole mitte väiksed,“ kirjeldab Sarevet. „Panustades täna merehariduse arengusse, koolitame nii meie tulevast tööjõudu kui toetame Eesti merehariduse jätkusuutlikku arengut.“

Mereakadeemia direktori Roomet Leigeri sõnul on Mereakadeemia viimase kahe aasta jooksul koostöös Maaeluministeeriumiga teinud olulisi muudatusi ja pingutusi kalandusalases õppes, alates mahukatest õppekava muudatusest kuni laboribaasi loomiseni.

“Euroopa Kalandusfondist on toetatud kalandustehnoloogiaalase kompleksi loomist Eesti Mereakadeemiasse summas 434 600€. Kompleks koosneb kolmest uuest ja kaasaegselt varustatud laborist: kalakvaliteedi, ihtüoloogia ja ökoloogia labor; kalatehnoloogia labor; kalapüüniste labor ning kalatraali simulaatorist,“ kommenteerib Leiger. „Samas tööandjad nagu näiteks Reyktal ootavad meilt ka väga spetsiifiliste oskustega kalalaevaohvitseride (täiend) koolitamist. Sellise märkimisväärse toetuse abil on meil võimalik sellesse suunda üha rohkem panustada.“

Nii suure summa väärtuses pole eraettevõte Mereakadeemiat varem toetanud.

Read More

Uno Laur pälvis olulise tunnustuse!

Kapten Uno Laur on üks väheseid, kelle elutöö on kestnud rohkem kui pool tema elust. Mereblogi meeskond õnnitleb Uno Lauri tunnustuse eest!

Uudis Haridus- ja Teadusministeeriumi lehelt:

Valitsus otsustas määrata Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna kapten Uno Laurile keelemeheliku pühendumise ning viljaka ja järjepideva töö eest eesti merekeele kaitsmisel, eesti merendusterminoloogia arendamisel, korrastamisel ja levitamisel.

Wiedemanni keeleauhind antakse laureaadile üle 24. veebruaril kell 13.30 Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis.

Loe lisa: HTM veebist

Read More

Merekultuuriaastat alustame merelise naljaraamatuga!

Hooandja portaalis trükiste kategooria alla ilmus täna uus projekt, mille eesmärgiks on välja anda kogumik, kuhu ajakirja Meremees kunagine pikaaegne kaastöötaja ja peatoimetaja Märt Kullo koos heade sõpradega mitmete aastate töö tulemusena on head merelised ja muidu vesised lood kokku kogunud.

See on trükis, millesse on kogutud mere- ja veeteemalised nalja- ja pilalood. Kokku on kogutud ligi tuhat naljalugu, anekdooti ja muud vestet, mida nii endale hea ajaviiteks kui ka teistele lugemiseks. Sobib nii täiskasvanutele kui lastele. Meremeestel hea kaasa võtta ja puhkehetkel lapata. Muiata ja naerda saab palju.

Märdi naljaraamat

 

Raamat tuleb pehmekaaneline, 248 lk paks. Sisu must-valge, kaaned värvilised. Sees ka Roman Matkiewiczi karikatuurid. Trükikojast tuleb veebruari teises pooles.

Loe lisa Hooandja.ee-st ja toetades saad samuti ühe või mitme eksemplari võrra rikkamaks, millega oma õhtuid lõbusamaks lugeda ja saad teistega koos naerda!

NB! Hooandjasse saab logida ka oma Facebook-paroolidega.

Kui projekt õnnestub ja ühisel jõul saame naljaraamatu esimese osa toetajatele jagatud ja ülejäänud poelettidele, võib ka sellele järg tulla.

Ilusat merekultuuriaasta jätku!

Read More