Veeteede Amet tutvustas sadamapidajatele ja veeliiklejatele plaane uuele kõrgussüsteemile üleminekuks

Veeteede Ameti pressiteade, 14. detsember 2017. a

14. detsembril toimunud infopäeval tutvustasid Veeteede Ameti asjatundjad sadamapidajatele ja teistele asjaosalistele plaanitud tegevusi seoses uue kõrgussüsteemi kasutuselevõtuga 1. jaanuarist.

Uuest aastast läheb Eesti üle Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile, milleks on Euroopa vertikaalne referentssüsteem. See tähendab, et absoluutset kõrgust ja sügavust hakatakse arvestama nimetatud lähtenivoost ehkAmsterdami nullist. Seni kasutati Eestis Balti 1977. aasta kõrgussüsteemi ehk Kroonlinna nulli.

Läänemere navigatsioonikaartidel ja navigatsiooniteabes on rahvusvaheliselt kokku lepitud kasutada ühtset kaardinulli, mis kattub uue kõrgussüsteemiga ja see kannab nime Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000). Eestis tähistatakse neid kõrgusi lühendiga EH2000, kus EH on Estonian Heights ja 2000 tähendab maapinna tõusu aastal 2000. Eesti navigeeritavate vete navigatsioonikaardid ning -teatmikud, kus kõrgused on näidatud Amsterdami nulli, tähistab Veeteede Amet edaspidi viitega EH2000.

Veeteede Ameti andmekogud viiakse üle uuele kõrgussüsteemile 3-kuuse üleminekuperioodi (1. jaanuar kuni 31. märts 2018) jooksul.

Sadamatel tuleb üle vaadata kõik oma infokandjad, milles on kajastatud sügavusandmeid (nt koduleht koos seal olevate jooniste, mõõdistuste ja plaanidega, sadama eeskirjad jms) ning veenduma, et hiljemalt üleminekuperioodi lõpuks on sügavusandmete juures kirjas, millises kõrgussüsteemis on sügavused näidatud.

Sügavusandmete kajastamisel tuleb muudatus ka sadamaregistris, kus järgmisel aastal tekib võimalus sügavusandmeid näidata paralleelselt kahes kõrgussüsteemis. Veeteede Amet algatab üleminekuperioodil kõigi registrisse kantud sadamate andmete muutmise ja teisendab registrisse kantud sügavused EH2000 süsteemi ise.

Veeliikleja jaoks ei muutu navigeerimisel midagi. Jälgida tuleb seda, millises süsteemis on kasutatavad sügavusandmed esitatud. Vett on ikka meres sama palju kui seni. Tuleb aga meeles pidada, et navigatsioonikaartidel näidatud sügavusnumbrid on sügavused kehtiva kõrgussüsteemi nulltasemest. Navigeerimisel tuleb seega lähtuda kaardil näidatud sügavusnumbritest ja kõrgussüsteemist ning hetke veetasemest selles kõrgussüsteemis. Infot veetaseme kohta saab sadamatest ning Ilmateenistuse kodulehelt www.ilmateenistus.ee.

Sügavuste ümberarvutamiseks n-ö vanast kõrgussüsteemist EH2000 kõrgussüsteemi loob Maa-amet oma kodulehele konverteri, kus on võimalik sügavusnumbreid vastavalt asukohale ümber arvutada.

Üleminekul Balti 1977. aasta kõrgussüsteemilt Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile lisandub absoluutsetele kõrgusväärtustele sõltuvalt piirkonnast 14-26 sentimeetrit ning rannikulähedastest sügavusväärtustest tuleb samast vahemikust pärinev parand maha arvutada. Kõikide navigatsioonikaartide üleviimine uuele kõrgussüsteemile on aeganõudev protsess ja kestab vähemalt 7 aastat. Selle perioodi jooksul on paralleelselt kasutusel kahes kõrgussüsteemis navigatsioonikaardid. Navigeerimisel vähese kiilualuse vabavee korral on väga oluline jälgida, mis on kaardil kasutatud kaardinull ja reaalne veetase antud hetkel.

Loe täpsemalt edasi siit: http://www.veeteedeamet.ee/amsterdaminull.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.