Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 “Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 “Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” muutmine” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=298540

Read More

Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 “Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal” muutmine

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 “Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal” muutmine” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=298529

Read More

Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=298899

Read More